Art. 295 Delapidarea

(1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 296 Purtarea abuziva

(1) Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre cel aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) Amenintarea ori lovirea sau alte violente savarsite in conditiile alin.(1), se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 297 Abuzul in serviciu

(1) Fapta persoanei care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane, ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA.

(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite de un functionar se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(4) Actiunea penala pentru faptele prevazute in alin.(1) si (2) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 298 Neglijenta in serviciu

(1) Incalcarea din culpa, de catre un functionar, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 299 Folosirea abuziva a functiei in scop sexual

(1) Fapta functionarului care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta .

(2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala, de catre un functionar care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta .

Art. 300 Uzurparea functiei

Fapta functionarului care in timpul serviciului indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art.297, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 301 Conflictul de interese

(1) Fapta functionarului care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302 Folosirea de informatii privilegiate

Fapta functionarului de a folosi, direct sau indirect informatii ce nu sunt destinate publicitatii, de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unor foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 303 Divulgarea informatiilor secrete de stat

(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevazute in art.175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni 2 ani sau cu amenda.

Art. 304 Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice

(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza divulgarea, fara drept, de date sau informatii prin care este identificat sau poate fi identificat un investigator sub acoperire, un martor protejat sau o persoana inclusa in Programul de protectie a martorilor.

(3) Daca urmare faptei prevazute in alin. (2) s-a savarsit o infractiune impotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305 Neglijenta in pastrarea informatiilor

(1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Daca faptele prevazute in art. 303 alin. (1) si art. 304 au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 306 Obtinerea ilegala de fonduri

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor rambursabile prin contractarea datoriei publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 307 Deturnarea de fonduri

(1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti ori a resurselor materiale alocate unei autoritati publice sau institutii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile rambursabile, contractate direct sau garantate de stat ori de unitatile administrativ-teritoriale.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 308 Persoane care exercita un serviciu de interes public

Dispozitiile art. 295, art. 303, art. 305 – 307, nu se aplica in cazul persoanelor prevazute de art. 175 alin. (2).