Infractiunile contra familiei sunt reglementate în Noul cod penal-Partea Specială în Titlul VIII, Cap. II, art. 376-380. Infracţiunile contra familiei sunt următoarele:
1. bigamia;
2. incestul;
3. abandonul de familie;
4. nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului;
5. împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu.
Bigamia este reglementata in art. 376 din noul cod penal si prevede ca “incheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.

Potrivit art. 377 din NCP, incestul reprezinta raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori si se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 5 ani. Cu titlu de noutata, legea noua reduce limitele de sanctionare de la 2-7 ani si 1-5 ani, fiind pentru acest motiv mai favorabila.
Tentativa nu se pedepseste. Infractiunea este comisiva si instantanee, consumandu-se odata cu realizarea raportului sexual. Repetarea raporturilor sexuale intre aceleasi persoane va configura o infractiune continuata.

Abandonul de familie isi gaseste reglementarea in cadrul art. 378 NCP. Potrivit acestuia, constituie infracţiunea de abandon de familie, săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească; infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează si neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii. Se observa instituirea unui regim sancţionator uşor mai blând faţă de vechea reglementare, având în vedere că pedepsele sunt foarte puţin miscorate. In schimb, împăcarea părţilor nu mai înlătură răspunderea penală.
Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.De reţinut ca fapta nu se pedepseşte dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile. In cazul in care, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.
Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului este reglementata de art. 379 NCP. Potrivit acestuia, “constituie infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului, reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă”.Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească spre creştere şi educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent.
Singura diferenta fata de vechea reglementare consta in faptul ca legiuitorul nu a mai prevăzut ca împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.Şi în cazul acestei infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Ultima infractiune din cadrul capitolul dedicat infractiunilor de familie este impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu. Potrivit art. 380 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de infracţiunea de împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu fapta părintelui sau persoanei căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Subiectul infractiunii este calificat – parintele sau persoana careia, potrivit legii, i s-a incredintat un minor. Fapta nu se pedepseşte, dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor. De asemenea, si în cazul acestei infracţiuni, dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendareaexecutării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.