Din cadrul acestui titlu fac parte: specula, inselaciunea la masuratoare, inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor, divulgarea secretului economic, contrafacerea obiectului unei inventii, punerea in circulatie a produselor contrafacute, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri.

INFRACTIUNI DE FALS

 

Prin incriminarea infractiunilor de fals, legea penala ocroteste relatiile sociale ale caror formare si dezvoltare ar putea fi vatamate prin savarsirea unor astfel de fapte. In cap. I, art. 282-285, sunt cuprinse: falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport, falsificarea de valori straine, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori. In cap. II, art. 286-287 sunt prevazute falsificarea instrumentelor oficiale false. Capitolul III, art. 288-294, cuprinde: falsul material in inscrisurile oficiale, falsul intelectual, falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals, falsul in declaratii, falsul privind identitatea, falsul privid folosirea emblemei Crucii Rosii.