Noul Cod Penal stabileste in art. 203, art 204, infractiunile ce au ca subiecte persoanele aflate in primejdie.
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
“(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu constituie infracţiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa,”
Împiedicarea ajutorului
“Împiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.”
In acest sens, distigem obiectul juridic generic ce este constituit din totalitatea relatiilor sociale care se formeaza, se desfasoare si se dezvolta fiind conditionate de existenta unui om. Raportandu-ne la obiectul juridic special, el pribeste relatiile sociale referitoare la caracteristicile esentiale ale unei persoane, opozabile tuturor. Infractiunile mai sus citate nu au in componenta lor obiect material.
Subiectul activ al acestor infractiuni poate fi de regula orice persoana care indeplineste conditiile generale ale raspunderii penale, iar subiectul pasiv este circumstantiat poate fi orice persoana fizica in viata, De asemenea, subiectul pasiv este persoana asupra careia i-a fost exercitata actiunea sau inactiunea subiectului activ si care sufera de aceste consecinte.
Elementul material in cazul acestor doua infractiuni consta in doua actiuni iar mijloacele de savarsirea a faptei nu prezinta in general relevanta pentru existenta infractiunilor contra persoanei. Locul sau timpul savarsirii faptei evidentiaza existenta infractiunii care a fost comisa in forma simpla sau calificata.
Urmarea imediata consta in producerea unui rezultat bine urmarit care este intregit cu o stare de pericol pentru valoarea sociala protejata. Raportul de cauzalitrate intre fapta si urmarea imediata trebuie sa existe deoare sunt considerate infractiuni de rezultat.
Pe latura subiectiva, forma de vinovatie este intentia (directa sau indirecta) si prezinta importanta pentru incadrarea juridica a faptei si stabilirea pedepsei.
Mobilul ce a impulsionat savarsirea acestor infractiuni nu prezinta interes petru existenta ei ci doar pentru aratarea pedepsei. iar scopul ajuta la stabilirea pericolului social concret al faptei si individualizarea sanctiunii.
Actele pregatitoare nu sunt incriminate, tentativa este posibila, iar consumarea are loc in momentul cand s-a produs rezultatul care din punct de vedere social este periculos.
Sanctiunea pentru aceste fapte este prevazuta de legea penala si actiunea penala se poate pune in miscare din oficiu iar impacarea partilor are ca efect inlaturarea raspunderii penale.