Astfel, dacă până la data de 1 februarie 2014 infractiunile rutiere erau reglementate în OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 februarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a NCP, infractiunile rutiere sunt reglementate în partea specială a NCP – Titlul VII, intitulat “Infracţiuni contra siguranţei publice”, Cap. II – “Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”, şi anume în art. 334 – 341.

Dintre infractiunile rutiere reglementate de NCP, în articolul de faţă ne-am propus să prezentăm infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, precum şi pe cea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

La formularea conţinuturilor acestor infractiuni, în NCP s-au avut în vedere prevederile OUG nr. 195/2002, acestora aducându-li-se mai multe modificări sau completări.

Spre deosebire de reglementarea anterioară – OUG nr. 195/2002 –, care cuprindea reglementarea ambelor fapte supuse analizei noastre într-un singur articol, în speţă în art. 87 (articol abrogat la 1 februarie 2014 prin Legea nr. 187/2012), NCP reglementează distinct cele două fapte în art. 336 şi 337.

Conţinutul legal al infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi refuzul sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice a fost îmbunătăţit ţinând seama şi de observaţiile Institutului Naţional de Medicină Legală, cât şi de alte modificări determinate, mai ales, de realizarea unor corelări cu alte incriminări cuprinse în NCP.

CONDUCEREA SUB INFLUENŢĂ

Potrivit art. 336 alin. 1 din NCP, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere (art. 336 alin. 2 din NCP).

Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în art. 336 alin. 1 si 2 din NCP efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la doi la şapte ani (art. 336 alin. 3 din NCP).

Ca element de noutate în NCP, comparativ cu OUG nr. 195/2002, trebuie menţionat că determinarea concentraţiei de alcool în sânge relevantă pentru reţinerea infracţiunii prevăzute la art. 336 din NCP se face la momentul prelevării probelor biologice, fără posibilitatea unei recalculări ulterioare. Aşadar, dacă, potrivit legislaţiei anterioare,  şoferul putea cere recalcularea alcoolemiei exact la momentul producerii accidentului pe considerentul că de la producerea unui accident până la prelevarea probelor biologice care să determine concentraţia de alcool în sânge putea trece un interval considerabil de timp, actualmente, potrivit NCP nu mai există posibilitatea unei recalculări ulterioare a concentraţiei de alcool din sânge, determinarea concentraţiei de alcool în sânge relevantă pentru reţinerea infracţiunii prevăzute la art. 336 din NCP  făcându-se la momentul prelevării probelor biologice.

De asemenea, spre deosebire de reglementarea anterioară – OUG nr. 195/2002 –, care prevedea pentru infractiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului doar pedeapsa cu închisoarea (aceeaşi pedeapsă ca cea din NCP de la unu la cinci ani de închisoare), NCP prevede că infractiunea prevăzută la art. 336 alin. 1 şi 2 poate fi sancţionată, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, şi cu  pedeapsa amenzii, ca pedeapsă alternativă.

REFUZUL/SUSTRAGEREA DE LA PRELEVAREA DE MOSTRE BIOLOGICE

Potrivit art. 337 din NCP, constituie infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani.

Spre deosebire de reglementarea anterioară – OUG nr. 195/2002 –, care prevedea pentru infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substante psihoactive pedeapsa cu închisoare de la doi la şapte ani, observăm că NCP reduce pedeapsa prevăzută pentru infractiunea respectivă, aceasta fiind închisoare de la unu la cinci ani.

Reţinem şi că, potrivit art. 103 alin. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infractiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice (…) şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată OUG nr. 195/2002 prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Anularea permisului de conducere se dispune şi în cazul în care titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 336 şi art. 337 din NCP, conform art. 114 alin. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002.