Noul cod renunta la criteriul zilelor de ingrijiri medicale in delimitarea formelor infractiunii de violenta, dat fiind ca acest criteriu s-a dovedit imprecis si s-a pretat la interpretari diferite in doctrina si jurisprudenta.

 Art. 191 Lovirea sau alte violente

(1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, fiind necesare ingrijiri medicale pentru vindecare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 192 Vatamarea corporala

(1) Fapta prevazuta in art.191 care a cauzat vreuna din urmatoarele consecinte:

a) o infirmitate;

b) un prejudiciu estetic grav si permanent;

c) avortul;

d) punerea in primejdie a vietii persoanei,

se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a) si b) pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste.

(4) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 193 Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte

Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 191 si in art.192 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani.

 Art. 194 Vatamarea corporala din culpa

(1) Fapta prevazuta in art. 191 alin.(2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Fapta prevazuta in art. 192 alin.(1) savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(4) Daca urmarile prevazute in alin. (1) – (3) s-au produs fata de doua sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(5) Daca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin.(1) si (3) constituie prin ea insasi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni .

(6) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 195 Relele tratamente aplicate minorului

Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

 Art. 196 Incaierarea

(1) Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).

(3) Cand prin fapta savarsita in conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4) Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa-i desparta pe altii.