Se observa ca, fata de vechea reglementare, au fost adaugate si alte fapte impotriva patrimoniului ale caror actiuni ilicite se intemeiaza pe nesocotirea increderii si anume: abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor, inselaciunea privind asigurarile, deturnarea licitatiilor publice si exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile.

La prima categorie de fapte (cele prevazute si in Codul penal in vigoare), au fost operate si unele modificari, menite a pune textele in situatia de a raspunde mai bine necesitatii reprimarii unor modalitati de comitere a respectivelor fapte, evidentiate de practica judiciara.

Art. 236 Abuzul de incredere

(1) Insusirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de catre cel caruia i-a fost incredintat in baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 237 Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor

(1) Fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora sau distruge, in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudarii creditorilor se pedepseste cu inchisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei care, stiind ca nu va putea plati, achizitioneaza bunuri ori servicii producand o paguba creditorului.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 238 Bancruta simpla

(1) Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 239 Bancruta frauduloasa

(1) Fapta persoanei care, in frauda creditorilor:

a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate;

c) instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

 Art. 240 Gestiunea frauduloasa

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acestora, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cand fapta prevazuta in alin.(1) a fost savarsita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.

(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 241 Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor

(1) Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau in mod fortuit in posesia faptuitorului, sau nepredarea acestuia in termen de 10 zile din momentul in care a cunoscut ca bunul nu ii apartine.

 Art. 242 Inselaciunea

(1) Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Inselaciunea savarsita prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni .

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 243 Inselaciunea privind asigurarile

(1) Distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, ascunderea sau instrainarea unui bun asigurat impotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Fapta persoanei care, in scopul prevazut in alineatul precedent, simuleaza, isi cauzeaza sau agraveaza leziuni sau vatamari corporale produse de un risc asigurat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 244 Deturnarea licitatiilor publice

Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de la o licitatie publica, ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

 Art. 245 Exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile

(1) Fapta creditorului care, cu ocazia darii cu imprumut de bani sau bunuri, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a debitorului, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii, ori relatiei de dependenta in care debitorul se afla fata de el, il face sa constituie sau sa transmita, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanta de valoare vadit disproportionata fata de aceasta prestatie, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Punerea unei persoane in stare de vadita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicatii cu alcool sau substante psihoactive in scopul de a o determina sa consimta la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanta sau sa renunte la un drept, daca s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

 Art. 246 Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 237 alin. (1), art. 239 si art. 242-245 se pedepseste.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts