Luarea de mita, in noul cod, este incriminata intr-o varianta tip, care are un continut apropiat de cel din Codul penal vechi.

Intr-un alineat distinct este incriminata luarea de mita cand este savarsita de catre o persoana care exercita o profesie de interes public, dar numai in ipoteza comiterii acestei fapte in scopul de a nu indeplini, a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale legale sau in scopul de a nu face un act contrar acestor indatoriri.

Prin aceasta dispozitie se rezolva mult controversata problema daca notarul public, executorul judecatoresc sau alte persoane care executa o functie de interes public, pentru care este necesara o abilitate speciala a autoritatilor publice, poate fi sau nu autor al luarii de mita.

Art. 288 Luarea de mita

(1) Fapta functionarului care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta .

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita de una dintre persoanele aratate in art. 175 alin. (2) constituie infractiune numai cand este comisa in legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita de o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 289 Darea de mita

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 288, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(3) Fapta prevazuta in alin. (1) si (2) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(4) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la acesta.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, in cazurile prevazute in alin. (3) si (4).

(6) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin echivalent .

Art. 290 Traficul de influenta

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 291 Cumpararea de influenta

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(3) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat sau oferit in cazul prevazut in alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin echivalent .

Art. 292 Abuzul de functie

(1) Fapta functionarului de a-si folosi influenta ori autoritatea in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Daca fapta a fost savarsita de o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, sindicat sau patronat, ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.

Art. 293 Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia

Dispozitiile art. 288 si 289 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza unei alte legi.

Art. 294 Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

Prevederile acestui capitol se aplica, dupa caz, si in privinta:

a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;

b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;

c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Comunitatilor Europene;

d) persoanelor care exercita functii juridice in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e) functionarilor unui stat strain;

f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts