Art. 352 Exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati

Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 353 Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

(1) Neluarea vreuneia din masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 354 Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda

Art. 355 Camata

Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Unele dintre aceste infractiuni erau prevazute si in Codul penal vechi; altele sunt prevazute in Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, iar camata constituie o incriminare noua.

Camata, sub o formulare noua, este adusa din nou in sfera ilicitului penal. Codul vechie, la adoptare, avea incriminata camata sub denumirea marginala “specula“, constand in fapta de a da bani cu dobanda ca indeletnicire. Prin Legea nr. 12/1990 aceasta fapta a fost dezincriminata.

Se considera justificata incriminarea cametei intrucat aceasta prezinta pericol specific infractiunii iar realitatea a demonstrat ca prin savarsirea acestui gen de fapte, ce pot aduce mari venituri, se eludeaza legislatia fiscala dar se pot produce si consecinte, uneori grave, pentru interesele unei persoane .

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts