Din art. 198 al Noului Cod de Procedura Penala, inscrisurile pot fi folosite ca mijloace materiale de proba in conditiile in care ele arata fapte sau circumstante care voir ajuta la aflarea adevarului.
Inscrisul ca notiune juridica poate fi analizat din doua puncte de vedere. In sens larg reprezinta orice act scris inclusiv declaratiile partilor, martorului ori raport de expertiza. In sens restrans reprezinta actele ce au in continut elemente care ajuta la aflarea adevarului.
Inscrisurile admise ca probe vor fi consemnate intr-un proces-verbal incheiat de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata ori alte organe permise de lege. Conditiile de forma la intocmirea unui proces-verbal sunt conform art.199 al NCPP:
1. data si locul unde este incheiat, ora la care a inceput si s-a incheiat procesul-verbal
2. descrierea amanuntita a celor constatate si a masurilor luate
3. numele, prenumele, codul numeric personal si adresa persoanelor care au fost prezente in proces la intocmirea procesului-verbal
4. numele, prenumele, codul numeric personal si adresa persoanelor la care se refera procesul0veral, obiectiile si explicatiile acestora.
Trebuie mentionat faptul ca procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de cel care il incheie dar si de persoanele aratate mai sus. In cazul in care vreo persoana refuza sa semneze atunci se va mentiona acest lucru.
Inscrisurile si procesele-verbale au aceeasi valoare probatorie ca si celelalte mijloace de proba cu precizarea ca vor oferi un grad mai mare de incredere fara sa aiba insa din punct de vedere legal un regim diferentiat de celelate inscrisuri sau mijloace de proba.
Organul de urmarire penala ori instanta au obligatia de a ridica obiecte si inscrisurile care pot fi considerate mijloace de proba in procesul penal. De asemenea mai exista si obligatia de a se preda obiectele si inscrisurile care nu sunt dupa ce s-a comis infractiunea, la organele competenta. Oricine (persoana fizica sau juridica) care se afla in detentia unui asemenea obiect este obligata sa il prezinta si sa il preda organului de urmarire penala sau instantei de judecata pentru a putea fi folosit ca mijloc de proba.
Dupa ce a fost analizat inscrisul, va fi copiat si pastrat la dosar. In cazul in care el este confidential sau are un caracter secret va trebui prezentat sau predat cu respectarea acestei prevederi prin pastrarea secretului profesional sau a confidentialitatii.
Daca vor fi respectate conditiile privind interceptarea si inregistrarea convorbirilor sau comunicatiilor si va fi aplicata procedura specifica, instanta la propunerea procurorului in cursul urmaririi penale, sau din oficiu in cursul judecatii va putea ordona ca orice unitate postala sau de transport sa retina si sa predea telegramele sau alta corespondenta ori obiectele pentru invinuit sau inculpat transmise direct sau indirect. Aceasta retinere va putea fi dispusa in scris, daca va fi temeinic justificata chiar si de procuror cu obligativitatea acestuia de a sesiza instanta. Daca inscrisurile nu vor fi predate de buna-voie, atunci se va anunta organul de urmarire penala sau instanta de ridicare silita. Daca aceasta masura se va lua in faza judecatatii se va comunica procurorilor ce va lua masurile necesare de aducere la indeplinire prin organul de cercetare penala.