Art. 172 Dispozitii generale

Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cand legea penala dispune altfel.

Art. 173 Legea penala

Prin “lege penala” se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege .

Art. 174 Savarsirea unei infractiuni

Prin „savarsirea unei infractiuni” sau „comiterea unei infractiuni” se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora in calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175 Functionar

(1) „Functionar” este persoana care exercita, permanent sau temporar, atributii care ii permit sa ia decizii, sa participe la luarea deciziilor sau sa influenteze luarea acestora in cadrul unei persoane juridice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.

(2) De asemenea, este considerat functionar in sensul legii penale persoana care exercita o activitate pentru care a fost investit de o autoritate publica si care este supusa controlului acesteia.

 Art. 176 Membru de familie

(1) Prin „membru de familie” se intelege:

a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;

b) sotul;

c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dinte soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc.

(2) Dispozitiile din legea penala privitoare la membru de familie, in limitele prevazute de alin.(1) lit.a), se aplica, in caz de adoptie, si persoanei adoptate ori descendentilor acesteia in raport cu rudele firesti.

Art. 177 Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale

(1) „Informatii secrete de stat” sunt informatiile clasificate astfel de autoritatile competente, potrivit legii.

(2) „Inscris oficial” este orice inscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art. 175 alin.(1) ori de la persoana prevazuta in art. 175 alin.(2) sau care apartine unor asemenea persoane .

 Art. 178 Arme

(1) „Arme” sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Art. 179 Instrument de plata electronica

Prin „instrument de plata electronica” se intelege un instrument care permite titularului sa efectueze retrageri de numerar, incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica precum si transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare.

Art. 180 Sistem informatic si date informatice

(1) Prin „sistem informatic” se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic

(2) Prin „date informatice” se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

 Art. 181 Exploatarea unei persoane

Prin „exploatarea unei persoane” se intelege:

a) supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat ori cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate;

b) tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d) obligarea la practicarea cersetoriei;

e) prelevarea de organe.

Art. 182 Fapta savarsita in public

Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:

a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) in loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

 Art. 183 Timp de razboi

Prin „timp de razboi” se intelege durata starii de mobilizare a fortelor armate sau durata starii de razboi.

 Art. 184 Calculul timpului

(1) La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore, saptamana de 7 zile iar anul de 12 luni. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.

(2) Daca limita de pedeapsa este exprimata intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fractia de majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, fractia se va aplica asupra termenului transformat in zile, dupa care durata obtinuta se transforma in luni. In acest caz luna se socoteste de 30 de zile si se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fractiei.

(3) In cazul limitelor de pedeapsa exprimate in ani, se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (2), transformarea facandu-se intre ani si luni.

Art. 185 Pedeapsa prevazuta de lege

Prin „pedeapsa prevazuta de lege” se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.