INTERVENȚIA PRESCRIPȚIEI  ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR

             cote      AFECTATE DE CLAUZA DE SCADENȚĂ ANTICIPATĂ

 

      În contractul de credit bancar prin care se prevede acordarea unui împrumut pentru o anumită perioadă de timp este de regula inserata o clauza contractuala ce prevede o scadenta anticipata a intregului credit acordat in ipoteza neachitarii la scadenta a ratelor de credit.

    In acest caz,  întrucat creditul a devenit scadent anticipat iar implicit prin vointa imprumutatorului scadenta fiecarei rate a devenit data la care creditul a devenit scadent anticipat, o creanta neputand avea mai multe date scadente care sa fie la alegerea creditorului, ci doar o singura data scadenta care însa poate fi convenita a fi restabilita prin vointa părților, acesta este si motivul fata de banca incepe de regula executarea silita pentru intreg creditul neachitat.

    In aceasta ipoteza, o pasivitate in executarea silita a creantei bancii , care sa depaseasca termenul de 3 ani de la scadenta anticipata a creditului  determina intervenirea termenului de prescriptie care atrage imposibilitatea de a obtine concursul fortei coercitive a statului de a obtine executarea silita. Daca insa, pe parcursul curgerii termenului de 3 ani intervin cauze de intrerupere precum punerea in intarziere a celui in folosul caruia curge termenul de prescriptie (de exemplu trimiterea intr-o forma care sa asigure dovada comunicarii a unei somatii de plata) sau recunoasterea dreptului facuta de cel in folosul caruia curge termenul de prescriptie (de exemplu executarea unei plati partiale, semnarea unui angajament de plata), atunci termenul de prescriptie curs pana atunci se sterge si curge un nou termen de la data motivului de intrerupere.

    Fata de aceste împrejurări,  în procesele privind contestatii la executare formulate,  în care se ridica exceptia prescriptiei extinctive, banca invocă de regulă diferite motive care sa justifice pasivitatea in executarea silita a creantei. In acest sens, se poate retine ca  termenul de prescriptie ar fi început a curge pentru fiecare rata , la data scadenta mentionata în graficul de rambursare. Astfel, intrucat ultima rata trebuia executata conform graficului de rambursare ce face parte integranta din contract, termenul de la care se invoca curgerea termenului de prescriptie este ultima rata, si nu ultima plata facuta.  Insa in atare ipoteza numai în masura în care creditul nu ar fi devenit scadent anticipat s-ar fi putut retine ca termenul de prescriptie ar fi început a curge fata de fiecare rata în parte la data scadenta mentionata în graficul de rambursare.

    Conform dispozitiilor Codului de procedura civila, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

      In plus,  prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate, pe cale de consecinta,  daca nu se invocă de partea interesată, instanța nu poate invoca din oficiu, chiar daca operarea termenului de prescriptie este vădită.