Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane a fost reglementata in art. 78-79 din NCPC si constituie o derogare de la principiul disponibilitatii partilor in procesul civil. Ea isi gaseste aplicarea numai in cazurile expres si limitativ prevazute de lege.
Astfel, instanta are dreptul de a introduce in proces, din oficiu, alte persoane in urmatoarele cazuri:
a) in procedura contencioasa, numai in cazurile expres prevazute de lege potrivit art. 78 alin. (2) NCPC, in materie contencioasa, cand raportul dedus judecatii o impune, judecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor persoane. In cazul in care niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului, iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va dispune respingerea cererii, fara a se pronunta asupra temeiniciei sale;
b) in procedura necontencioasa, in toate situatiile.
Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cercetarii judecatoresti in fata primei instante. Momentul terminarii cercetarii judecatoresti este dat de art. 244 alin. (1) din NCPC, potrivit caruia, cand judecatorul se socoteste lamurit, prin incheiere, declara cercetarea judecatoreasca incheiata si fixeaza termen in sedinta publica.
In ceea ce priveste judecarea cererii, cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia fiindu-i comunicata, in copie, si incheierea, cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Tot prin intermediul citatiei ii este comunicat si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezile si celelalte mijloace de care intelege sa se foloseasca, cu mentiunea ca acest termen nu poate fi mai lung decat termenul de judecata acordat in cauza.
Acesta va prelua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in proces, iar actele de procedura uterioare vor fi indeplinite si fata de acesta. Tertul nu poate, insa, solicita repunerea in discutie a unor chestiuni litigioase transate anterior si nu poate invoca nulitati ale unor acte de procedura acoperite intre timp. El poate totusi, solicita readministrarea probatoriului si in prezenta sa, si totodata incuvinntarea unor probe noi.