Coordonator: Av. Bogdan Dobrescu

Editor articol juridic: Corina Matei

Partajul judiciar poate fi realizat:

1. in natura

2. prin atribuirea intregului bun unui copartas

3. prin vanzarea bunului

(ultimele 2 modalitati apar cand bunul este indivizibil sau cand nu este comod partajabil in natura. Spre exemplu, spunem ca un bun nu e „comod partajabil in natura” atunci cand reclama cheltuieli pentru efectuare or de investigatie de mare valoare)

In natura

Reprezinta regula. Partajul se efectueaza la valoarea de circulatie a bunurilor din momentul partajarii, pentru ca doar asa cresterea va profita tuturor partilor nu doar aceluia caruia i se atribuie bunul.

Conform art 987 NCPC, la formarea si atribuirea loturilor se tine seama si de acordul partilor, marimea cotei, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partii, faptul ca unul dintre cei intre care se realizeaza partajul a facut constructii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari etc.

In masura in care partajul se poate realiza in natura desi loturile sunt inegale, nu se poate ca instanta sa treaca la un alt mod de imparteala fara consimtamantul partilor.

In mod obligatoriu, copartasul cu un lot mai mare ca al celorlalti va plati o sulta. Sulta nu este un efect al partajului, ci se naste din momentul pronuntarii hotararii. Partile pot obtine executarea silita a sultei in 3 ani de la pronuntarea hotararii, in caz contrar se prescrie.

 Prin atribuirea intregului bun unui copartas

Acest mod de realizare nu se refera doar la un „bun” ci la o masa partajabila, prin urmare ne putem referi la unul sau mai multe bunuri.

Se poate face in schimbul unei sulte, in favoarea unuia sau mai multi coproprietari, la cererea lor.

Se face atunci cand bunul nu se poate imparti in natura sau daca ar fi impartit in natura, i-ar scadea valoarea ori i-ar modifica destinatia economica.

Un imobil nu este comod partajabil daca impartirea lui pe apartamente s-ar putea face doar dupa efectuarea unor modificari in structura lui functionala, arhitectonica si de rezistenta (de ex: amenajare de grup sanitar, dependinte etc). S-ar putea partaja in natura, de exemplu, daca prin aceasta partajare s-ar realiza doua unitati locative distincte.

Primul mod de atribuire:

-bunul ii este atribuit aceluia care il cere, in mod provizoriu, prin incheiere cu stabilirea unei sulte si pana cand trebuie sa o depuna.

-daca nu depune sumele cuvenite celorlalti, instanta va putea atribui bunul unui alt copartas care il cere. Daca il vor mai multi, va tine cont de toate aspectele precizate la art 987 NCPC.

-se atribuie doar la cerere, nu din oficiu

-il va atribui aceluia care il cere chiar daca ceilalti se opun, fara sa-l ceara.

-incheierea prin care s-a atribuit bunul poate fi atacata doar odata cu fondul

 Al doilea mod de atribuire:

-fie se transforma atribuirea provizorie intr-una definitiva, fie instanta atribuie bunul direct unei persoane prin hotararea de partaj, fara a mai recurge la procedura provizorie, doar pentru motive temeinice (cu plata sultelor catre ceilalti copartasi)

-transformarea atribuirii provizorie intr-una definitiva se face prin depunerea sultelor in cunatum si la timpul stabilit. Practic, hotararea prin care i-a atribuit bunul provizoriu devine interlocutorie, si nu se mai poate reveni asupra ei din moment ce copartasul depune sumele stabilite, deci instanta va fi obligata sa i-l atribuie definitiv.

 Vanzarea bunului

Se recurge la acest mod de partajare atunci cand nimeni nu cere atribuirea bunului, sau cand s-a atribuit provizoriu dar nu s-a platit sulta, iar alti copartasi nu cer bunul pentru ei.

Se dispune prin incheiere. In aceasta se va stabili si cum se va face vanzarea.

Vanzarea se va face conform invoielii partilor (daca ea exista) sau de executorul judecatoresc (prin licitatie publica).

Incheierea se ataca separat sau cu apel, nu odata cu fondul.

Daca imparteala nu se poate realiza in niciuna din modalitatile prevazute de lege, instanta va dispune inchiderea dosarului prin sentinta (nu incheiere).

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts