Potrivit legii 51/1995, este nedemna de a fi avocat:

1. persoana condamnata definitiv prin hotarare judecatoreasca, la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei

2. persoana care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca

3. persoana careia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca ori disciplinara

4. falitul fraudulos, chiar daca reabilitat

Potrivit unei decizii a ICCJ (Inalta Curte de Casatie si Justitie) in ceea ce priveste amnistia ori reabilitarea, acestea inlatura consecintele condamnarii dar nu sunt in masura sa redea demnitatea celui condamnat, desi codul penal prevede la art 119 ca amnistia inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. Daca ea intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate si celelalte consecinte ale condamnarii.

Art. 133 privitor la efectele reabilitarii prevede ca reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile precum si incapacitatile care rezulta din condamnare si nu are drept urmare obligatia de a reintegra persoana in functia din care infractorul a fost scos in urma condamnarii ori de rechemare in cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

Tot potrivit legii 51/1995, pentru primirea in profesia de avocat ori pentru exercitarea profesiei de avocat, avocatul trebuie sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate:

1. activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat

2. ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri

3. exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert

Legea prevede ca sunt incompatibile, daca alte legi speciale nu prevad altfel:

1. fapte personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie

2. calitatea de asociat intr-o societate comerciala in nume colectiv, de comanditar intr-o societate comerciala in comandita simpla sau in comandita pe actiuni

3. calitatea de administrator intr-o societate comerciala in comandita pe actiuni

4. calitatea de presedinte al consiliului de administratie, administrator unic sau membru in comitetul de directie al unei societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata.

Avocatul poate fi asociat ori actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata (SRL) sau la cele pe actiuni (S.A)

De asemenea, un avocat poate indeplini functia de membru al consiliului de administratie al unei SA ori SRL avand insa obligatia de a incunostinta decanul baroului in care isi exercita profesia de avocat. Va trebui sa furnizeze toate informatiile cu privire la conditiile in care isi exercita functia de membru in acele societati si sa prezinte toate documentele doveditoare, bineinteles, cu respectarea confidentialitatii.

Daca consiliul baroului apreciaza ca exercitarea functiei de membru in consiliul de administratie este ori devine incompatibil cu demnitatea si regulile de conduita impuse avocatului, ii poate solicita avocatului in orice moment sa renunte la acea functie.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts