Doua dintre modalitatile de solutionare a neintelegerilor dintre avocati sunt : medierea si arbitrajul

Medierea:

Propunerea de mediere o face decanul baroului, care va comunica partilor si numele mediatorului pe care l-a ales.

Daca vreuna din parti refuza sa parcurga procedura medierii, litigiul se va solutiona prin arbitraj.

Daca partile sunt de acord cu medierea, decanul va fixa durata acestei proceduri care nu va putea depasi 3 luni. Totusi, de mentionat si faptul ca pentru litigiile ce se nasc din contractele de salarizare ori colaborare, durata procedurii de mediere nu poate depasi o luna.

Activitatea desfasurata de mediator este gratuita.

Mediatorul consulta partile implicate in litigiu fie separat fie impreuna. De regula se apeleaza la ascultarea lor separata atunci cand exista asupra unor puncte divergenta in vederea stabilirii modalitatilor in care interesele partilor pot fi impacate.

La sfarsitul procedurii de mediere, mediatorul incheie un proces-verbal pe care partile trebuie sa il semneze in vederea perfectarii concilierii lor.

Daca medierea a fost un esec total ori partial, procesul-verbal va trebui sa cuprinda pretentiile asupra carora partile au cazut de acord si punctele asupra carora au existat opinii diferite. Procesul-verbal ii va fi comunicat si decanului baroului pentru a incepe procedura arbitrajului.

Arbitrajul:

La procedura arbitrajului se apeleaza atunci cand procedura medierii a dat gres. Procedura va respecta dispozitiile prevazute in Noul Cod de Procedura Civila.

Partea interesata va formula cererea de arbitrare si o va trimite decanului baroului.

Cererea trebuie sa cuprinda:

1. numele/denumirea paratului

2. obiectul litigiului

3. situatia de fapt

4. probele

5. temeiurile de drept

6. numele arbitrului propus

Atat cererea cat si inscrisurile care o insotesc se depun in atatea exemplare cate parti sunt+una pentru decan.

Paratul trebuie sa depuna intampinare, in care sa arate punctul sau de vedere asupra faptelor expuse in cererea de arbitrare. Tot in acelasi termen se poate formula si cererea reconventionala.

Daca partile nu se inteleg asupra persoanei arbitrului, decanul va trebui sa desemneze un avocat din barou.

Poate fi arbitru doar un avocat cu cel putin 10 ani vechime neintrerupta in profesie si care are o buna reputatie. Activitatea sa va fi remunerata potrivit regulilor stabilite de decan.

Fara o justificare intemeiata, arbitrul desemnat nu va putea refuza sa ia parte la procedura.

Fiecare parte poate fi asistata de un avocat.

Procedura se dsfasoara cu respectarea principiului contradictorialitatii. Sedintele nu sunt publice.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts