Art. 346 Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor

(1) Detinerea, portul, confectionarea precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda.

(3) Sustragerea armelor sau munitiilor prevazute in alin. (1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(4) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 347 Uzul de arma fara drept

(1) Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

(2) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 348 Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale

Stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 349 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

(1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

Art. 350 Nerespectarea regimului materiilor explozive

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Sustragerea materiilor explozive, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(3) Cand faptele prevazute in alin.(1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) – (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

Art. 351 Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art.346 alin. (1) si (3), art.349 alin.(1) si (2) si art.350 alin.(1) si (2), se pedepseste.

Codul penal vechi incrimineaza aceste fapte intr-o subdiviziune distincta dar alaturi de alte fapte care privesc nerespectarea unor regimuri juridice stabilite de lege .

Noul Cod Penal, in acest capitol, cuprinde infractiunile la cele trei regimuri (arme, munitii, materiale nucleare, materii explozive) al caror continut are mai multe elemente de noutate.

Un prim element de noutate se refera la reformularea continutului infractiunii de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor.

Daca aceasta fapta, in Codul penal vechi, era incriminata intr-o varianta tip, una asimilata si doua agravate si are ca obiect material armele si munitiile asa cum acestea au fost clasificate prin Legea nr. 17/1996, fara sa se tina seama de faptul ca regimul armelor si al munitiilor reglementat de Legea nr. 295/2004, da o alta clasificare armelor si munitiilor (arme si munitii interzise; arme si munitii letale; arme si munitii neletale), in noul cod, la stabilirea incriminarilor la regimul armelor si al munitiilor, s-a avut in vedere aceasta noua reglementare promovata de legea speciala in vigoare.

De aceea nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in varianta tip, vizeaza incriminarea anumitor actiuni care au ca obiect, arme si munitii letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora, iar varianta asimilata presupune nepredarea armei sau munitiilor letale pentru ca numai acestea sunt supuse autorizarii.

In sfarsit, fapta realizeaza continutul variantei agravate daca are ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora.

De asemenea, s-a apreciat ca se impune incriminarea, ca o varianta distincta, a nerespectarii regimului armelor si al munitiilor, fapta de sustragere a armelor sau munitiilor letale, pentru ca prin savarsirea acestora se vatama, in principal, relatiile sociale privitoare la regimul armelor si munitiilor si numai in secundar, pe cele cu caracter patrimonial.

Prin noul continut al normelor de incriminare a faptelor la regimul armelor si al munitiilor s-a urmarit armonizarea acestora cu Directiva nr. 91/477 C.E.E., Conventia Drepturilor Omului, Conventia Schengen si Conventia Europeana cu privire la controlul achizitionarii armelor de foc de catre particulari.

Un alt element de noutate priveste continutul infractiunii “nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive“.

Daca in continutul variantei tip cat si al sustragerii sau distrugerii materialelor nucleare sau a altor materii radioactive nu s-au operat modificari, in celelalte variante au avut loc modificari. Au fost aduse intr-o varianta distincta de incriminare imprejurarile prin care savarsirea faptei de nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, ori sustragerea sau distrugerea acestora, au avut ca urmare punerea in pericol a altor persoane sau bunuri, o vatamare corporala a uneia sau a mai multor persoane, iar intr-o alta, cand faptele au avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane . Aceasta pentru a pastra ierarhia valorilor sociale dand prioritate celor privitoare la integritatea corporala sau viata persoanei.

Faptele prevazute in art. 279 alin.(6) si (7) din Codul penal vechi, nu au mai fost retinute in continutul art. 349 din noul cod penal pentru ca acestea au fost cuprinse deja in continutul incriminarilor din art. 47 din Legea nr. 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, putand constitui fapte de terorism nuclear.

Unele elemente de noutate distingem si la infractiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive in ceea ce priveste, pe de o parte, limitele pedepselor, care in proiect sunt mai reduse, iar pe de alta parte, variantele agravate ale acestei infractiuni au fost mai bine formulate tinand seama de ierarhia valorilor sociale care pot fi vatamate prin savarsirea acestor fapte .

Faptele prevazute in alin.(6) si (7) ale art. 280 Cod penal vechi nu au mai fost retinute in proiect intrucat acestea pot constitui, cand sunt savarsite in anumite conditii, infractiuni de terorism.