Legea uceniciei la locul de munca a fost modificata substantial, in vara anului 2013, de Legea nr. 179/2013, noile reglementari fiind transpuse ulterior si in normele de aplicare a legii uceniciei, prin HG nr. 855/2013.

Normele de aplicare au adus o serie de modificari Contractului de ucenicie la locul de munca, in sensul ca au stabilit cateva clauze specifice pe care angajatorul este obligat sa le respecte.

Astfel, pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Codul Muncii, contractul de ucenicie trebuie sa contina si urmatoarele clauze referitoare la:

 1. denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
 2. denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
 3. numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
 4. locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
 5. durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
 6. obligatiile suplimentare ale angajatorului;
 7. obligatiile ucenicului;
 8. alte clauze, potrivit legii.

Potrivit normelor, prin sintagma "denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul" se intelege calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie.

De asemenea, prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca" se intelege denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala sau denumirea angajatorului, daca acesta are calitatea de furnizor de formare.

"Durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca" inseamna durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:

 1. 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
 2. 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 3. 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

Formarea profesionala prin ucenicie se desfasoara pe toata durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesionala alterneaza cu timpul de munca alocat realizarii atributiilor specificate in fisa postului.

Conform noilor prevederi, contractul de ucenicie la locul de munca va cuprinde si urmatoarele obligatii ale angajatorului:

 1. sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata, proportional cu timpul lucrat;
 2. sa asigure ucenicului pregatirea practica corespunzatoare calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;
 3. sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica corespunzatoare programului de formare profesionala finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
 4. sa incheie un contract de prestari servicii de formare profesionala cu un furnizor autorizat in conditiile OG nr. 129/2000, in scopul asigurarii programului de formare profesionala a ucenicului;
 5. sa suporte contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului.

Pe de alta parte, insa, reglementarile creeaza obligatii si pentru ucenic, astfel ca acesta va trebui sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de munca.