Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau si trebuie sa-l informeze cu privire la tot ceea ce se cere cu titlu de onorariu. Valoarea insumata a onorariilor sale trebuie sa fie nu doar justificata ci si echitabila.

Criterii de stabilire a onorariilor:

1. in functie de timpul si volumul de munca necesar executarii mandatului primit

2. noutatea si dificultatea cazului

3. natura cazului

4. importanta intereselor

5. exclusivitatea impusa de faptul ca acceptand mandatul, avocatul nu poate accepta un alt mandat din partea unei alte persoane (acest lucru sa fie insa evident, fara ca pentru a constata acest lucru clientul sa faca investigatii suplimentare)

6. situatia finanaciara a clientului

7. constrangerile de timp in care avocatul este obligat sa actioneze in functie de imprejurarile cauzei

8. avantajele si dezavantajele rezultate pentru profitul clientului in urma muncii depuse de avocat

9. vechimea in munca, notorietatea, experinta si reputatia avocatului

10. necesitatea colaborarii cu experti ori alti specialisti datorita complexitatii cauzei

Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client dar cu respectarea statutului profesiei si al limitelor legale.

Onorariul se prevede in contractul de asistenta juridica incheiat (in forma scrisa) cu clientul inainte de inceperea reprezentarii.

Onorariile pot fi:

1. orare

-Stabilite pe ore de lucru (suma fixa stabilita intre parti pentru fiecare ora de servicii profesionale, pe care o presteaza)

2. fixe

-sau „forfetare” reprezinta suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu ori unei categorii de servicii

3. de succes

-spre deosebire de cel orar sau cel fix, care se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut, acesta se datoreaza cu titlu complementar in functie de rezultat

4. prin combinarea tuturor celor de mai sus

Sunt interzise:

-pactele prin care avocatul si clientul stabilesc totalitatea onorariilor avocatului in functie de rezultatul judiciar al cauzei, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze, indiferent ca vorbim de bani, bunuri sau orice alte valori.

-dobandirea sub orice forma a unor aporturi de afacere

Reclamatiile ori contestatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului dupa ascultarea partilor, prin decizie motivata. Se va recurge la mediere si incercarea de a impaca partile in cel mult 30 de zile de la inregistrarea contestatiei ori reclamatiei. Partea interesata poate ataca decizia la consiliul baroului. Consiliul se va pronunta in cel mult 30 de zile de la sesizare si va da o hotarare motivata pe care va trebui sa o comunice partilor in cel mult 15 zile de la pronuntare. Si aceasta hotarare poate fi verificata sub aspectul legalitatii si temeiniciei de consiliul UNBR in 15 zile de la comunicarea ei, daca decanul ori partea interesata solicita aceasta verificare.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts