Potrivit noul cod, au calitatea de parti in procesul civil reclamantul, paratul si tertii care intervin voluntar sau fortat in proces (tertii devenind parti numai dupa admiterea in principiu de catre instanta a cereriide interventie prin incheiere), restul persoanelor intrand in categoria altor participanti.
Nu au calitatea de parti ale actiunii civile martorii, expertii, interpretetii, traducatorii, avocatii sau mandatarii partilor, acestia fiind numai participanti in procesul civil, alaturi de instanta de judecata si de procuror.
Partile poarta denumire specifice in cadrul diferitelor etape ale procesului civil. Astfel, in etapa judecatii in prima instanta, ca regula, partile poarta denumirea de reclamant (persoana care adreseaza instantei o pretentie), si parat (persoana chemata in judecata pentru rezolvarea pretentiei reclamantului).
In ipoteza cererii reconventionale, partile poarta denumiri compuse, si anume: paratul care formuleaza cererea reconventionala poarta denumirea de parat-reclamant, intrucat in cererea principala figureaza in calitate de parat, iar in cererea incidentala de reclamant, iar reclamantul impotriva caruia este formulata cererea reconventionala este desemnat drept reclamant-parat, intrucat in cererea principala figureaza in calitate de reclamant, iar in cererea incidentala de parat.
In etapa procesuala a apelului, partea care exercita calea de atac se numeste apelant, iar cealalta parte intimat, in timp ce in etapa procesuala a recursului partea care exercita calea de atac se numeste recurent, iar cealalta parte, de asemenea, intimat.
In calea de atac extraordinara a revizuirii, partea care o exercita poarta denumirea de revizuent, iar cea impotriva careia este promovata de intimat, pe cand in calea de atac extraordinara a contestatiei in anulare, partea care o exercita poarta denumirea de contestator, iar cea impotriva careia este promovata de intimat.
In ceea ce priveste executarea silita, denumirea partilor este de creditor si de debitor.
Tertele persoane care intervin in proces voluntar sau fortat sunt:
1. intervenientul principal si intervenientul accesoriu;
2. tertul chemat in judecata care poate pretinde aceleasi drepturi ca si reclamatul ;
3. chematul in garantie, indiferent daca cererea de interventie fortata este formulata de reclamant, parat, intervenientul principal sau de un alt chemat in garantie;
4. persoana aratata drept titular al dreptului in conditiile art. 75 NCPC;
5. persoana introdusa fortat in cauza, din oficiu, de catre instanta, in conditiile art. 78-79 NCPC.