Perimarea reprezinta o sanctiune procedurala care consta in stingerea procesului, in faza in care se gaseste, deoarece se considera ca partea care nu a staruit o perioada indelungata de timp, a pierdut orice interes in solutionarea cererii sale, cerere care, ca urmare a perimarii, este considerata ca nu ar fi fost introdusa.

Perimarea executarii silite este sanctiunea de drept procesual civil care intervine in cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii ulimului act de executare silita. Termenul de perimare incepe sa curga de la data la care executorul a comunicat in scris creditorului solicitarea indeplinirii unui act sau efectuarii unui demers, necesare executarii silite. Prin urmare, perimarea nu intervine prin simplul fapt al trecerii unei perioade de 6 luni intre doua acte de executare successive, fiind necesar ca executorul sa il fi instiintat in scris pe creditor despre obligatia de indeplinire a unui act sau a unui demers. Creditorul are posibilitatea de a dovedi ca nu a fost in culpa, chiar daca termenul de 6 luni s-a implinit, iar executorul il instiintase despre necesitatea efectuarii in scris a actului sau demersului.

Termenul de perimare nu curge cat timp executarea este suspendata, acesta incepand sa curga de la momentul incetarii suspendarii, cu conditia ca anterior acesteia creditorului sa i se fi solicitat in scris efectuarea unui anumit act de procedura. Daca executarea silita este suspendata la cererea creditorului, termenul de perimare curge in continuare.

Partea interesata sau executorul judecatoresc pot cere instantei de executare sa constate intervenita perimarea. Aceasta citeaza partile in termen scurt, judeca in sedinta publica si pronunta o incheiere care poate fi atacata numai cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Efectele constatarii perimarii este desfiintarea tuturor actelor de executare, exceptie facand acelea care au dus la realizarea, in tot sau in parte, a creantei cuprinse in titlu executoriu si a accesoriilor. Perimarea sanctioneaza lipsa de diligenta a creditorului si desfiinteaza actele de executare care au fost valabil intocmite, creditorul neputand sa solicite intoarcerea cheltuielilor, de la executor sau de la debitor.

Daca termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita nu s-a impliniti, creditorul poate formula o noua cerere de executare silita, chiar daca cererea de dinainte a fost perimata. In cazul reinnoirii cererii de executare, dupa incuviintarea executarii silite, executorul va comunica debitorului incheierea instantei, precum si o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro
Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts