Anulare proces verbal de contraventie

Anulare proces verbal de contraventie

In primul rand, este bine de subliniat urmatorul aspect: orice proces-verbal poate fi atacat, in functie de scopul urmarit de dumneavoastra:

  • doriti amanarea momentului in care sa platiti amenda sau sa stati, daca este cazul, fara permis.
  • stiti ca nu ati gresit cu nimic si doriti sa vi se faca dreptate.

In al doilea rand, orice contraventie cade sub incidenta Ordonantei de Urgenta nr.2 din 2001, ca atare acest act normativ sta la baza clarificarii oricarei nelamuriri privitoare la nulitatea unui proces-verbal.

Articolul relevant in aceasta discutie il reprezinta art. 17 din OUG 2/2001: ”Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”  care prevede motivele ce va aduc de cauza in anularea unui proces-verbal.

In concluzie, cazurile ce duc la constatarea nulitatii absolute a unui proces verbal sunt:

–         lipsa numelui, prenumelui şi calitatea agentului constatator. De mentionat in acest sens este faptul ca la rubrica “calitatea agentului constatator” trebuie trecuta functia pe care agentul o detine in cadrul organului (de politie): fie ca e plutonier, sergent, agent principal, agent sef adjunct, etc. Asadar, simpla mentiune agent constatator nu reprezinta calitatea acestuia.

–         numele şi prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia.

–         descrierea faptei savarsite si a datei comiterii acesteia

–         semnatura agentului constatator

Dupa cum spuneam, lipsa acestor mentiuni atrage nulitatea absoluta a procesului-verbal, insa mai exista si alte elemente care pot duce la anularea procesului-verbal. Acestea se regasesc in continutul art. 16 :

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.

    (1^1) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

        (5) In cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

    (6) In situaţia în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

    (7) In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.”

De aceasta data (art.16), decizia de a anula procesului verbal apartine in mod exclusiv instantei de judecata. De regula, in aceasta situatie, trebuie invocate motive suplimentare, in general asociate cu mai multe lipsuri – avand ca scop destabilizarea credibilitatii agentului constatator. Daca prin sustinerile dumneavoastra convingeti instanta de judecata ca nu s-a petrecut totul asa cum este relatat in procesul-verbal, atunci puteti obtine o solutie favorabila.