Penalizarile

Penalizarile

Cu privire la sistemul de penalizări propriu al asociatiei de proprietari, Adunarea Generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, are următoarele atribuţii:

– validează sistemul de penalizări propus de Comitetul Executiv al asociaţiei;

– hotărăşte modul de folosire a sumelor încasate din penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

Sistemul de penalizări trebuie să prevadă:

– procentul pe zi de penalizari poate fi maxim de 0,2 %/zi de întârziere;

– data de la care se aplică penalizări este prima zi după 30 de zile calendaristice de la data scadentă a listei de plată (sau, ultima zi de plată pentru suma afişată pe lista de plată);

– ceea ce se penalizează: cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei restante, sumele restante la constituirea sau actualizarea fondului de rulment, sumele restante la constituirea sau actualizarea fondului de reparaţii, sumele restante la constituirea sau actualizarea altor fonduri legal constituite (aprobate în Adunarea Generală), ratele restante la creditele bancare, ratele restante la poliţele de asigurări etc.

In cazul in care nu este aprobat prin hotărâre a Adunării Generale un sistem de penalizari, hotărâre consemnată în Registrul de Procese-verbale al Asociaţiei de Proprietari, NU SE POT APLICA PENALIZĂRI.