Sediul materiei este gasit in art. 2333-2342 al Noul Cod Civil. Privilegiile sunt cauzele de preferinta care se acorda de lege unui creditor in satisfacerea creantei sale.
Caracterele juridice ale privilegiilor sunt:
1. Sunt simple cauze de preferinta.
2. Sunt garantii ce au ca izvor legea.
3. Sunt indivizibile.
4. Au in caracter accesoriu.
Ele se impart in generale (catre toate bunurile mobile si immobile ale debitorului) sau speciale (iau in considerare numai anumite bunuri mobile sau immobile). Acestea sunt opozabile tertilor fara sa necesite respectarea vreunei inscrieriin registrele de publicitate doar daca legea nu prevede altfel.
Creditorul privilegiat are intaietate fata de cel chirografar daca drepturile lui s-au nascut mai inainte. Privilegiile asupra tuturor bunurilor mobile sau immobile se stabilesc in ordinea de prioritate a creantelor privilegiate enuntate in art 563, alin(1) al Noului Cod de Procedura Civila. Daca ordinea de preferinta este aceeasi, suma totala se va imparti intre creditori proportional cu valoarea dreptului de creanta al fiecaruia, in caz ca legea nu prevede diferit.
Daca exista concurs intre creditorii beneficiar ai unor privilegii special, legea prevede doua tipuri:
a. Privilegiul vanzatorului asupra bunului mobil vandut pentru plata pretului cand cumparatorul este o persoana fizica
b. Privilegiul aceluia care are un drept de retentie asupra unui bun detinut atat timp cat retentia exista.
De retinut este faptul ca privilegiile special sunt preferate celor generale cu exceptia cazului in care creantele au ca obiect cheltuieli de judecata pentru masurile asiguratorii sau de executare silita. Precizare trebuie facuta si in sensul ca beneficiarul privilegiului are prioritate fata de ceilalti creditori desi drepturile lor s-au nascut sau au fost inscrise intai.
Daca exista concurs cu o ipoteca imobiliara perfecta, atunci privilegiul special va avea prioritate numai daca a fost inscris in arhiva inainte ca ipoteca sa fi fost perfectata, iar in materie imobiliara privilegiul va prima ipotecii numai daca a fost inscris primul in cartea funciara.
Pe cale accesorie, privilegiul se stinge daca nu are garantie creanta garantata. Pe cale principala privilegiul special se va stinge prin instrainare, tranformare sau pierire a bunului. Exceptie de la aceasta regula face situatia in care exista un bun mobil vandut care nu se va stinge prin instrainarea sa de catre comparator.