Coordonator: Av. Bogdan Dobrescu

Editor articol juridic: Corina Matei

Mijlocul de proba este „declaratia martorului” nu martorul.

Admisibilitate

Art 309 NCPC, prevede ca proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel.

Proba poate fi incuviintata pentru a dovedi fapte (exemplu: vicii de consimtamant, posesia si viciile ei, gestiunea de afaceri, plata nedatorata, imbogatirea fara justa cuza, delicte, etc. ) insa sunt si fapte ce nu pot fi dovedite prin declratiile martorilor spre exemplu: starea civila se dovedeste cu acte de stare civila. Declaratia martorilor va putea fi admisa pentru a dovedi starea civila in cazul in care ofiterul de stare civila a refuzat sa intocmeasca actul ori sa faca mentiunile necesare precum si atunci cand la momentul mortii, nasterii, casatoriei etc, nu existau registre de stare civila sau au existat si au fost distruse.

Ca si in vechiul cod de procedura civila, se prevede ca niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 de lei. Insa, noul cod de procedura aduce un element de noutate in completarea acestei prevderi si anume „cu toate acestea se poate face dovada cu martori contra unui profesionist, a oricarui act juridic indiferent de valoara lui, daca actul a fost facut de el in exercitiul activitatii sale profesionale, daca legea nu cere o proba scrisa.”-art 309 alin 2 NCPC

Cand legea cere pentru dovedirea unui act, forma scrisa a acestuia, nu este admisibila proba cu martori decat in urmatoarele cazuri:

1.partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala pentru a intocmi inscrisul

2.exista un inceput de dovada scrisa

3.partea a pierdut inscrisul din pricina unui caz de forta majora ori caz fortuit

4.partile convin (chiar si tacit) sa foloseasca proba cu martori privitor la drepturile de care ele pot dispune

5.actul este atacat pentru frauda, eroare, dol, violenta ori e lovit de nulitate absoluta (cauza este ilicita sau imorala)

6.se cere lamurirea clauzelor actului juridic

Proba cu martori nu se admite impotriva/peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s-ar pretinde ca s-ar fi zis inainte, in timpul ori in urma intocmirii inscrisului chiar daca legea nu cere forma scrisa (cu exceptia celor 6 cazuri prevazute mai sus).

Administrare

Partea care solicita proba cu martori trebuie sa indice martorul cu nume si domiciliu in cererea de chemare in judecata sau cel mai tarziu la prima zi de infatisare. Pentru a preveni abuzul de drept procesual instanta poate limita numarul martorilor propusi. Cand instanta a incuviintat proba, va dispune citarea si ascultarea lor. Martorii pot fi ascultati chiar la termenul la care proba a fost incuviintata.

Fiecare parte va putea sa se impotriveasca la ascultarea unui martor care nu este inscris pe lista.

Martorii pot fi inlocuiti doar in caz de moarte, disparitie sau motive intemeiate. Lista cu noii martori trebuie depusa in 5 zile de la incuviintarea lor.

Daca marorul refuza sa se prezinte, instanta poate emite impotriva acestuia un mandat de aducere. Daca nici dupa emiterea acestuia martorul nu este gasit, instanta va proceda la judecata.

Cine poate fi martor:

Orice persoana fizica ce are cunostinta despre faptele ce formeaza obiectul judecatii, fara nicio limita de varsta (totusi, se va tine seama de situatia speciala a celui lipsit vremelnic de discernamant sau minorul sub 14 ani, la aprecierea depozitiei). In plus, persoana trebuie sa cunoasca personal faptele litigioase (nu „din auzite”).

Nu pot fi martori:

1. rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv

2. sotul, fostul, sot ori concubinul

3. cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti

4. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca

5. cei condamnati pentru marturie mincinoasa

Persoanele de la 1-3 pot fi ascultate daca partile au convenit acest lucru expres sau tacit.

Rudele (in afara de descendenti) si afinii pot fi ascultati in procesele privitoare la filiatie, divort si alte raporturi de familie.

Fiecare martor este obligat sa depuna juramant cum ca va spune tot adevarul si ca nu va ascunde nimic din ceea ce stie, conform religiei sale, dar minorul sub 14 ani este scutit de juramant, instanta atragandu-i atentia sa spuna adevarul.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts