Sediul materiei este dat de art. 342-348 Noul Cod de Procedura Penala.
Camera preliminara reprezinta o etapa procesuala prealabila judecatii, cu caracter obligatoriu in procesul penal, in care organe specifice exercita o functie proprie cu caracter jurisdictional.
Este de subliniat faptul ca aceasta etapa a camerei preliminare nu reprezinta o faza distincta a procesului penal, cum multi s-ar grabi sa afirme.
Potrivit art. 342 NCPP, obiectul camerei preliminare il constituie verificarea, de catre un judecator din cadrul instantei, a patru aspecte esentiale pentru desfasurarea ulterioara a judecatii:
– competenta instantei;
– legalitatea sesizarii instantei;
– legalitatea administrarii probelor de catre organele de urmarire penala;
– legalitatea efectuarii actelor de urmarire penala.
Cele 4 aspecte alcatuiesc, in totalitatea lor, obiectul atributiei principale pe care o implica functia judiciara desfasurata de judecatorul de camera preliminara – verificarea legalitatii trimiterii in judecata dispuse de procuror.
Durata procedurii in camera preliminara este de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii cauzei la instanta. Sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii termenului fiind nulitatea relativa, in conformitate cu art. 268 alin. (3) din NCPP.
In ceea ce priveste procedura in camera preliminara, participarea subiectilor procesuali este una limitata. Asadar, participa la aceasta procedura doar judecatorul de camera preliminara, procurorul si inculpatul, partea vatamata, desi se bucura de legitimare cauzala, nu participa insa in etapa camerei preliminare.
Procedura camerei preliminara se caracterizeaza, in primul rand, prin:
– activitatea judecatorului in camera preliminara se desfasoara in sedinta de judecata, chiar daca aceasta are loc in camera de consiliu;
– judecatorul de camera preliminara se exprima judiciar prin hotarari (de regula, incheieri sau decizii);
– activitatea exercitata de judecatorul de camera preliminara nu se exercita din oficiu, ci in urma unei sesizari prealabile;
Desi se bucura de caracter jurisdictional, procedura in camera preliminara este nepublica si se desfasoara in camera de consiliu. Procedura nu este una contradictorie, fiind lipsita de dezbateri judiciare desfasurandu-se in scris.
Desfasurarea procedurii de camera preliminara difera de formularea sau nu a unor cereri ori exceptii. Astfel, potrivit art. 345 alin. (1) NCPP, daca s-au formulat cereri si exceptii ori a ridicat din oficiu exceptii, judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra acestora, prin incheiere motivata, in camera de consiliu, fara participarea procurorului si a inculpatului
In urma verificarii sesizarii, judecatorul de camera preliminara poate constata neregularitati ale actului de sesizare. Ele trebuie sa aiba un caracter evident, in sensul ca pot fi constatate fara a fi necesara administrarea de probe.
Momentul final al camerei preliminare este marcat prin pronuntarea unei incheieri in care se materializeaza una din solutiile prevazute de art. 346 NCPP. Incheierea se comunica participantilor la procedura camerei preliminare in vederea exercitarii eventuale a dreptului de contestare.
Astfel, in urma acestora judecatorul de camera preliminara fie dispune inceperea judecatii, fie restituirea cauzei la parchet.
Cauza se restituie la parchet in umatoarele situatii, prevazute expres in art. 346 alin. (3) NCPP:
a) rechizitorul este neregulamentar intocmit, neregularitatea nu a fost remediata de procuror in termenul prevazut in art. 345 alin. (3), daca neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecatii;
b) a exclus toate probele administrate in cursul urmaririi penale;
c) procurorul solicita restituirea cauzei, in conditiile art. 345 alin. (3), ori nu raspunde in temenul prevazut de aceleasi dispozitii.
Solutiile pronuntate de judecatorul camerei preliminare pe parcursul sau la finalul acestei etape, nu sunt definitive putand fi atacate prin intermediul contestatie, potrivit art. 347 NCPP. Potrivit acestui articol, “in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii, procurorul si inculpatul pot face contestatie cu privire la modul de solutionare a cererilor si a exceptiilor, precum si a solutiilor prevazute la art. 346 alin. (3)-(5) NCPP”.
Contestatia se judeca de judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei sesizate. Atunci cand instanta sesizata este Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestatia se judeca de completul competent, potrivit legii. Acest complet este format din 2 judecatori de camera preliminara.