executare-silita-casa                               PROCEDURA INCUVIINTARII SILITE.

                                                               CONDITII DE ACTUALITATE

 

         Dupa intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, Legea nr. 134/2010, legislatia privind executarea silita a cunoscut anumite fluctuatii. Astfel, intre 15.02.2013 si 10.04.2015, competenta de incuviintare a executarii silite a apartinut instantei de executare. In perioada 10.04.2015- 04.02.2016 competenta revine executorului judecatoresc. Dupa 04.02.2016, instanta de executare recapata competenta cu privire la pronuntarea unei asemenea cereri.

    Jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit în multiple decizii necesitatea ca, pentru respectarea finalitatilor instituite de Constitutia Romaniei, competenta asupra incuviintarii executarii silite sa apartina instantelor judecatoresti. S-a motivat ca, daca începerea/ declansarea procedurii executarii silite este sustrasa controlului judecatoresc, nu sunt respectate exigentele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul impartialitatii si independentei autoritatii, înfăptuirea justitiei fiind “delegată” executorului judecatoresc. In practica , se pot ivi multiple situatii in care, creante prescrise ori lovite de vicii de nulitate sa fie puse in executare, fara a exista posibilitatea de a cenzura aplicabilitatea titlului executoriu. De asemenea, nu multe subiecte de drept cunosc oportunitatea si conditiile in care poate fi formulata contestatia la executare. Pentru astfel de persoane, lipsa controlului judecatoresc in procedura de executare poate fi defavorabila pentru interesele pecuniare.

       Astfel, pana la intrarea în vigoare a OUG 1/2016, care modifica Codul de procedura penala, competenta privind încuviintarea executarii silite apartinea executorului judecatoresc. Cererea de executare silită se soluţiona în maximum 3 zile de la înregistrarea ei. Executorul judecătoresc se pronunţa asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se facea în cel mult 7 zile de la pronunţare.

    Aceasta solutie legislativa a fost justificata de cresterea volumului de activitate al instantelor de executare din cauza numarului relativ mare de cereri de incuviintare a executarii silite.

      Prin noua reglemantare normativa, care s-a aplicat si pentru perioada 15.02.2013-  10.04.2015, in termen de maxim 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare . Acesteia ii va inainta, in copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea privind inregistrarea cererii de executare si dovada achitarii taxei judiciare de timbru. Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maxim 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

  De asemenea, prin noua ordonanta de urgenta, se revine la sistemul instituit prin Codul de procedura civila, anterior amendarii sale prin Legea nr. 138/2014, si in ceea ce priveste regimul cailor de atac, in sensul ca:

  • Incheierea de admitere a cererii de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac, raman insa aplicabile dispozitiile referitoare la posibilitatea de a a cere, pe calea contestatiei la executare, anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale,
  • Incheierea de respingere a cererii de incuviintare a executarii silite poate fi atacata numai cu apel, exclusiv de creditor.