Sediul materiei in acest domeniu il regasim in art. 1005-1012 NCPC si se aplica in cazul existentei unui debitor de buna-credinta pentru a se libera de obligatia pe care o are fata de creditor, cu respectarea conditiei ca plata datornicului sa fie refuzata. Acest refuz indiferent daca este explicit sau tacit el trebuie sa fie probat. In acest caz, debitorul poate inainta creditorului o oferta reala urmata de consemnatiune.

Pentru ca oferta sa isi produca efectele asteptate trebuie sa fie respectate conditiile formale (alcatuirea unei somatii pentru creditor de catre un executor judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia. Ea trebuie sa reprezinte o invitatie de a primi plata sub forma unei oferte) si sa fie reala. In cazul nerespectarii celor doua conditii este sanctionata cu nulitatea ofertei sau chiar la nulitatea contractului prin incidenta unei clauze rezolutorii. Oferta acceptata expres sau tacit va fi consemnata intr-un proces-verbal ce semnifica si incheierea procedurii de plata, de catre executorul judecatoresc.

In caz ca se refuza plata se va intocmi un proces-verbal care are intelesul punerii in intarziere a creditorului. In scopul liberarii debitorul ar putea consemna suma sau bunul la dispozitia creditorului in urmatoarele situatii:
a. consemnarea sumei sau a bunului la dispozitia creditorului este precedata de o noua somatie adresata creditorului- atunci legiutorul va considera aceasta somatie ca un act diferit de somatia care inregistreaza oferta reala de plata si trebuie sa contina in mod OBLIGATORIU ziua, ora, data si locul unde se va depune suma sau bunul.
b. consemnarea bunului este un act material prin care debitorul depune suma sau bunul la CEK Bank-SA, la o unitate specializata ori la alta institutie de credit. Procedura de consemnare are caracter imperativ nefiind conditionata de acordul creditorului. In aceasta sittuatie se poat face cateva precizari: toate cheltuielile de consemnare a bunului oferit sunt pe seama creditorului, actul consemnarii bunului oferit ca plata, ca act material, nu trebuie privit in sensul sau absolut, dupa consemnare dovada se va face prin depunerea unei recipise.

Aceasta consemnare nu are caracter definitiv ea putand fi retrasa pana la semnarea de catre creditor si pana la validarea ei in instanta. Dupa ce recipisa a fost depusa, executorul judecatoresc se va pronunta intr-o procedura graioasa care nu are caracter jurisdictional si care este data fara citarea partilor. Atacarea incheierii date de catre executor poate fi atacata numai de catre creditor aceasta actiune avand ca obiect controlul de legalitate a incheierii si valabilitatea de fond si forma a ofertei reale si consemnatiuni si a efectului sau liberator pentru debitor. Instanta competenta este judecatoria, supusa apelului in 10 de la comunicare.
Instanta are la indemana doua posibilitati:
a. sa admita cererea creditorului si sa anuleze incheierea executorului
b. sa respinga cererea ceea ce inseamna ca se va valida oferta si consemnatiunea.

Oferta de plata poate porni de la debitor si in cursul procesului trebuind sa fie reala deoarece este vazuta ca un incident procedural care va fi solutionat de instanta care judeca procesul chiar daca este vorba de fond, apel sau recurs. Aceasta trebuie sa i se alature unui act de dispozitie al partii, iar in caz ca se va deternima veridicitatea caracterului real al ofertei instanta prin incheiere va pune in intarziere creditorul. Incheierile date sunt interlocutorii.
Plata creantei este constatata in momentul in care executorul judecatoresc alcatuieste un proces verbal de acceptare a ofertei reale de catre creditor si liberarea debitorului sau cand acesta ori instanta au intocmit incheieri in vederea dovedirii acestui fapt.