Conditia necesara care trebuie indeplinita pentru a se putea declansa procedura este ca sa se refere la o creanta certa, lichida si exigibila iar actul juridic ce va fi supus judecatii nu trebuie sa aiba caracter executoriu
Creantele ce izvorasc din acest obiect sunt:
1. un contract civil constatat printr-un inscris, inclusiv unul incheiat intre profesionisti ori intre un profesionist si o autoritate contractanta.
2. un statut, un regulament sau un alt inscris insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.
Debitorul va fi instiintat de catre creditor printr-o somatie data de catre un executor judecatoresc printr-o scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire prin care el este pus in situatia de a-si indeplini obligatia de plata avand un termen de executare de 15 zile. Sanctiunea necomunicarii somatiei de catre debitor este respingerea cererii de ordonanta de plata ca inadmisibila. Somatia de plata are ca efecte punerea in intarziere a debitorului pentru plata creantei (in cazul in care el nu este de drept), creanta produce dobanzi de la data punerii in intarziere si intrerupe prescriptia extinctiva.

Competenta materiala se indeplineste in functie de criteriul valoric: creantele de pana la 200.000 de lei inclusiv vor fi adresate judecatoriei iar cele cu valoare mai mare se vor sesiza la tribunalul rezolvarii cererii in prima instanta.
Cererea va contine elementele prevazute in art. 194 NCPC care reglementeaza cererea introducerii de chemare in judecata avand ca sanctiune in cazul nerespectarii nulitatea acesteia. Creditorul este obligat ca sa anexeze cererii toate inscrisurile ce demonstreaza valoarea sumei datorate si comunicarea somatiei, toate depunandu-se in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru instanta. Sanctiunea neindeplinirii obligatiei este respingerea cererii de ordonanta de plata ca inadmisibila. Cererea beneficiaza de taxa judiciara de timbru in valoare de 150 de lei.
Dobanda se va stabili in functie de rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, dobanda legala penalizatoare stabilindu-se in functie de rata dobanzii de referinte plus 4 puncte procentuale iar in cazul in care exista raporturi juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ rata dobanzii legale se diminueaza cu in 20%.

Cu privire la actele de procedura din etapa prealabila judecatii se vor respecta regulile de drept comun iar cererea va fi rezolvata cu respectarea principiului celeritatii. Referitor la procedura ordonantei de plata actul de procedura al stabilirii primului termen se indeplineste de catre completul de judecata inainte de comunicarea intampinarii.
Intampinarea are caracter obligatoriu si ea trebuie depusa sub sanctiunea nedepunerii intampinarii cu o recunoastere a pretentiilor creditorului, cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata.

Daca creditorul afirma ca a primit suma datorata de debitor instanta sesizata se va pronunta printr-o incheiere definitiva si va dispune inchiderea dosarului. Acest lucru nu trebuie confundat cu renuntarea la judecata deoarece vointa externa este manifestata in mod diferit. In ceea ce priveste tranzactiile dintre parti, acestea sting litigiul, hotararea de expedient fiind definitiva si constituie titlu executoriu.

In cazul in care debitorul vrea sa conteste creanta el o poate face prin intampinare sau prin alt mod in tot cursul judecatii dar conditia e ca manifestarea de vointa in acest sens sa fie expresa si neechivoca.

Daca instanta admite cererea se va pronunta printr-o hotarare denumita ordonanta de plata avand loc o judecata pe fondul dreptului dedus judecatii. De asemenea, in situatia in care se recunosc total sau partial pretentiile creditorului de catre debitor instanta va admite cererea in limitele achiesarii iar ordonanta de plata beneficiaza de autoritate de lucru judecat numai cu privire la fond doar pentru pretentiile admise.

Termenul in care debitorul trebuie sa isi execute creanta este de 10-30 de zile de la comunicarea ordonantei de plata daca instanta nu a impus alt termen. Aceasta ordonanta suporta regimul juridic al sentintelor inmandu-se partilor la pronuntare sau comunicandu-se in timp optim. Ea se rezolva repede, NCPC dispunand in art 1.022, alin. 1 teza finala “ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii, fara perioada in care actele de procedura au fost comunicate si din cauza creditorului s-a intarziat,

In termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii sentintei in caz ca se doreste, se poate introduce calea de atac a cererii in anulare, ea trebuind sa fie timbrata cu jumatate din suma datorata pentru cererea privind ordonanta de plata. Ea se va rezolva de aceeasi instanta care a dat prima hotarare in complet format din 2 judecatori. Cererea in anulare este o cale de atac de reformare, devolutiva fiind admisa rejudecarea ei in ambele moduri, in fapt si in drept. Nu este suspensiva de executare dar poate fi solicitata cu respectarea conditiei achitarii unei cautiuni stabilite de instanta.Daca instanta va considera intemeiata cerere in anulare va rejudeca cererea privind ordonanta de plata iar hotararea finala va fi definitiva.

Ordonanta de plata este executorie iar pana la rezolvarea cererii in anularea are autoritate de lucru judecat provizorie. Creditorul suporta riscul punerii in executare a hotararii judecatoresti daca debitorul profita de cererea in anulare. Daca titlul executoriu se va desfiinta debitorul putea intoarce executarea, ordonanta de plata ramanand definitiva ca urmare a neintroducerii cererii in anulare in termen.
Daca doreste, debitorul va putea intocmi o contestatie la executare impotriva executarii silite a ordonantei de plata dar nu va putea invoca motive de fapt si de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii.