Coordonator: Av. Bogdan Dobrescu

Potrivit art 86 (1) din legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, „avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei.

Plangerea indreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului Baroului pe al carui tablou figureaza cu drept de exercitare a profesiei, iar daca este pensionar dar isi continua activitatea in profesie, este incompatibil ori s-a retras din profesie, plangerea se adreseaza Baroului in care avocatul este ori a fost inscris in tablou.

Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaza de consiliul baroului, care va desemna in acest scop un consilier pentru efectuarea prealabila a unei cercetari disciplinare. Acest cosnilier insa se poate abtine de la a efectua cercetarea cu care a fost insarcinat ori poate fi recuzat de chiar avoatul supus cercetarii. Recuzarea se va solicita printr-o cerere scrisa si va fi judecata de consiliul baroului, in absenta consilierului recuzat.

Inainte de inceperea oricarei cercetari, este de mentionat faptul ca in mod obligatoriu, avocatul trebuie incunostintat cu privire la obiectul anchetei disciplinare (adica trebuie sa ii fie comunicat continutul plangerii ori al sesizarii) si are dreptul de a da explicatii in scris.

Printre indatoririle profesionale ale avocatului este trecuta si cea de a da curs convocarii trimise la sediul sau profesional prin scrisoare recomanata cu confirmare de primire, iar refuzul de a se prezenta va fi o incalcare a acestor indatoriri si nu va impiedica desfasurarea anchetei.

Presedintele UNBR, decanul ori consilierul delegat va convoca persoana care a facut plangerea ori sesizarea si orice alt persoane ale caror declaratii ar putea contribui la solutionarea cazului, se vor culege informatii si se vor verifica inscrisuri in conditiile si prin mijloacele prevazute de lege. Referatul intocmit va fi inregistrat in cel mult 30 de zile de la primirea insarcinarii.

Dupa efectuarea anchetei Consiliul UNBR sau consiliul baroului vor decide asupra exercitarii actiunii disciplinare, clasarea ori completarea cercetarilor.

Solutia va fi comunicata avocatului cercetat in cel mult 15 zile de la luarea deciziei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori direct prin semnatura pe copie.

Daca solutia a fost de exercitare a actiunii disciplinare, atunci aceasta va fi redacta in scris, motivata in fapt si in drept cu indicarea in mod obligatoriu a tuturor persoanelor ce vor fi citate in fata instantei de judecata. Va fi semnata de decanul baroului ori de presedintele UNBR.

Daca abaterea a fost grava, consilierul delegat va intocmi un referat iar pe baza acestuia se va putea solicita comisiei de disciplina competente, suspendarea din profesie a avocatului, cu respectarea conditiilor impuse in codul de procedura civila.

In fata instantei de judecata, avocatul se va infatisa personal si daca doreste, in cursul sedintelor poate fi asistat de un alt avocat.

Sedinta instantei disciplinare nu este publica. Lucrarile se vor consemna intr-o incheiere de sedinta. Decizia disciplinara va fi luata cu majoritate de voturi.

Potrivit art 89 din legea 51/ 1995, Sanctiunile disciplinare sunt:

1. mustrarea

2. avertismentul

3. amenda de la 50 de lei la 500 de lei, care se va face venit la bugetul baroului. Amenda trebuie platita in 30 de zile de la ramanerea definitiva a deciziei disciplinare, neachitarea atragand suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea integrala a sumei.

4. interdictia de a exercita profesia pe o perioada stabilita de instanta intre o luna-un an

5. excluderea din profesie.

In perioada interdictiei avocatul nu poate presta sub nicio forma asistenta juridica, nu poate face uz de calitatea de avocat si nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

Impotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesata, decanul baroului si presedintele uniunii, in termen de 15 zile de la comunicare.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts