prejudiciu        În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 la Inspecţia Judiciară au fost înregistrate 6504 lucrări referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor şi procurorilor şi 712 reveniri la lucrările în care au fost efectuate verificări. Situaţia acestora pe cele două direcţii se prezintă astfel:

       La Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători au fost înregistrate 4543 lucrări referitoare la activitatea sau conduita judecătorilor la care se adaugă un număr de 422 reveniri , din care, în 92 cazuri au fost întocmite rezoluţii prin care s-a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de judecători pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzută de art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

     La Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 1961 lucrări referitoare la activitatea sau conduita procurorilor la care se adaugă 290 reveniri la memorii anterioare (unele dintre acestea  conţinând şi aspecte  noi care au fost verificate faţă de lucrarea iniţială), din care, în 26 cazuri au fost întocmite rezoluţii prin care s-a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de procurori pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzută de art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

     De asemenea, la Inspecţia Judiciară au fost înregistrate 388 de sesizări din oficiu, dintre care 245 la Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători şi 143 la Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori, determinate, de aspecte sesizate în mass-media referitoare la activitatea judecătorilor şi procurorilor ori de constatări ale inspectorilor judiciari cu prilejul  activităţilor de control.

În cursul anului 2015, pe rolul Secţiei pentru judecători în materie disciplinară s-au înregistrat un număr de 42 cauze.

În urma soluţionării acţiunilor disciplinare, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a aplicat următoarele sancţiuni disciplinare:

– sancţiunea disciplinară constând în în „mutarea disciplinară pe o perioadă de 2 luni la Tribunalul A.” aplicată judecătorului M.R.E. de la Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2J/28.01.2015, definitivă prin decizia civilă nr. 155/12.10.2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1430/1/2015, prin care s-a admis recursul declarat de judecătorul M.R.E., s-a casat în parte hotărârea atacată și, în urma rejudecării, s-a  înlocuit sancţiunea mutării disciplinare cu sancțiunea „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 2 luni”.

– sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” aplicată judecătorului C.G. de la  Curtea de Apel O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3J/18.02.2015, definitivă prin decizia civilă nr.165/26.10.2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1501/1/2015, prin care s-a admis recursul declarat de judecătorul C.G., s-a casat în parte hotărârea atacată şi, în urma rejudecării, s-a aplicat pârâtului C.G. sancţiunea disciplinară constând în mutarea disciplinară pentru o perioadă de 6 luni la Curtea de Apel S.

 – sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pentru o perioadă de 3 luni”, aplicată judecătorului C.M.L. de la Curtea de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. f  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 5J/11.03.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pentru o perioadă de 3 luni”, aplicată judecătorului C.M.L. de la Curtea de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 6J/11.03.2015, definitivă prin decizia civilă nr. 239/14.12.2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2736/1/2015, prin care s-a respins recursul declarat de judecătorul C.M.L.

– sancţiunea disciplinară constând în „ avertisment”, aplicată judecătorului C.M.L. de la Curtea de Apel B.,pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 7J/11.03.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

 – sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioada de 6 luni” aplicată judecătorului M.L. de la Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit.h) teza  I şi art. 99 lit. t) rap. la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare  – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8J/22.04.2015; definitivă prin nerecurare.

– sancţiunea disciplinară constând în „ avertisment”, aplicată judecătorului U.G. de la Tribunalul C. ,pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) rap. la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare  – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10J/06.05.2015; definitivă prin nerecurare.

– sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pentru o perioadă de 6 luni”, aplicată judecătorului D.C. de la Judecătoria G., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12J/01.07.2015; definitivă prin nerecurare.

– sancţiunea disciplinară constând în „ excluderea din magistratură”, aplicată judecătorului D.C. de la Judecătoria G., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza  I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 14J/09.09.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului S.G. de la Judecătoria F., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută art. 99 lit. t) rap. la art. 991  din Legea nr. 303/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 15J/09.09.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului T.Ș.O. de la Tribunalul Alba., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 16J/9.09.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului L.A.L. de la Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18J/16.09.2015, în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului T.I.D. de la Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 19J/23.09.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pentru o perioadă de 3 luni”, aplicată judecătorului S.B.L. de la Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 20J/23.09.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment”, aplicată judecătorului J.A. de la Judecătoria V.M.., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h)  teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21J/23.09.2015, în termenul de declarare a recursului.

 – sancţiunea disciplinară constând în „ excluderea din magistratură”, aplicată judecătorului L.E. de la Judecătoria H., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza  I  și art. 99 lit. t) rap. la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 22J/30.09.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului D.R.V.. de la Judecătoria C., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 23J/30.09.2015, în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment”, aplicată judecătorului B.A.E. de la Curtea de Apel B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t)  teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 25J/07.10.2015, în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment”, aplicată judecătorului C.A. de la Tribunalul M., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a, i și n din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 28J/21.10.2015, în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „ excluderea din magistratură”, aplicată judecătorului C.C.M. de la Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 29J/28.10.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „ excluderea din magistratură”, aplicată judecătorului L.I.E. de la Judecătoria S.B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 32J/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment”, aplicată judecătorului B.C. de la Judecătoria S. B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la art. 991  alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 33J/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de o lună” aplicată judecătorului B.C. de la Judecătoria S. B, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) rap. la art. 991 alin. (2)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 34J/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „ excluderea din magistratură”, aplicată judecătorului P.A.T. de la Judecătoria A., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35J/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni” aplicată judecătorului F.F. de la Judecătoria S. B, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 37J/25.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni” aplicată judecătorului B.M. de la Judecătoria R, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 39J/9.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni” aplicată judecătorului B.S. de la Tribunalul C.S., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 39J/9.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni” aplicată judecătorului M.M. de la Tribunalul C.S., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 39J/9.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată judecătorului V.S.V. de la Tribunalul C.S., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 39J/9.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată judecătorului R.G. de la Judecătoria C., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 40J/16.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţia de judecător pe o perioadă de 6 luni” aplicată judecătorului L.E. de la Judecătoria H., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 41J/16.12.2015; în termenul de declarare a recursului.

În cursul anului 2015, pe rolul Secţiei pentru procurori în materie disciplinară s-au înregistrat un număr de 11 cauze.

În urma soluţionării acţiunilor disciplinare Secţia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat următoarele sancţiuni disciplinare:

 – sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 4 luni” aplicată procurorului E.B.S. de la Parchetul de pe lângă J.S. B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) și t) teza a II-a rap. la art. 991  alin. (2)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2P/10.06.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată procurorului V.I. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. n) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4P/01.07.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pentru o perioadă de o lună”, aplicată procurorului S.C. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. n) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.4P/01.07.2015; dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării recursului declarat în cauză.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată procurorului A.C. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul I., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 5P/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată procurorului T.C.M. de la D.I.I.C.O.T., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 6P/11.11.2015; în termenul de declarare a recursului.

– sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” aplicată procurorului B.E.I. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria H., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) şi k) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8P/25.11.2015; în termenul de declarare a recursului.