Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare este reglementata principial in art. 52 alin. 3 din Constitutia Romaniei, unde se prevede: “Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta. ”
Caracteristici
-este speciala, directa, nemijlocita si independent de eventuala vinovatie a magistratului a carui fapta a produs ori determinat eroarea judiciara ce a cauzat prejudiciul
-este civila delictuala, deoarece cumuleaza 3 dintre conditiile acestui tip de raspundere si anume: existent prejudiciului material sau moral, existent faptei ilicite, existenta unui raport de cauzalitate intre acestea
-este obiectiva, fara vinovatie, deoarece ea se intemeiaza pe obligatia de garantie ce incumba statului de a suporta riscul de activitate a serviciului public de infaptuire a justitiei
Statul are dreptul de a introduce o actiune in regres impotriva celui care, cu rea-credinta  ori din grava neglijenta, a provocat acea eroare judiciara pentru care statul s-a vazut nevoit sa repare prejudiciul suferit de victima.
Raspunderea pentru erorile savarsite in procesele penale
De exemplu, cand o persoana condamnata definitive a fost achitata dupa rejudecarea cauzei tot printr-o hotarare definitiva, suntem in prezenta unei erori judiciare. Tot o astfel de eroare o reprezinta si privarea de libertate in mod nelegal in cursul procesului ori privarea de libertate dupa ce a intervenit prescriptia, dezincriminarea ori amnistia. Statul va fi obligat, la cerere, sa acorde victimei o suma de bani tinandu-se seama de natura prejudiciului, constituirea unei rente viagere ori obligatia ca pe cheltuiala statului persoana privata de libertate sa fie incredintata unui institut de asistenta sociala sau medicala.
La stabilirea despagubirii pecuniare, se va tine cont de: durata privarii de libertate, importanta valorilor, morale lezate, intensitatea durerilor psihice cauzate, masura in care a fost afectata familia, profesia si viata sociala. Pentru persoana care inainte de privarea de libertate era incadrata in munca, li se va calcula, la stabilirea vechimii in munca si timpul cat a fost privat de libertate.
Actiunea se introduce de victima imediata si nemijlocita a erorii. In situatia in care aceasta nu mai este in viata, actiunea poate fi pornita ori continuata de persoana care se afla de drept ori in fapt in intretinerea victimei. Actiunea se prescrie in 18 luni de la data ramanerii definitive a hotararii sau ordonantei ce contine eroarea.
Raspunderea pentru erorile savarsite in alte procese decat cele penale
Exista eroare judiciara in alte procese decat cele penale atunci cand o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila este gresita in fond si ulterior este desfiintata prin promovarea si admiterea unei cai extraordinare de atac.
Conform art. 96 alin 4 din Legea nr.303/2004, se limiteaza dreptul la reparatie al persoanei vatamate printr-o asemenea eroare judiciara doar la prejudiciile materiale. Mai mult decat atat, dreptul la repararea prejudiciilor material este recunoscut numai in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitive, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca fapta respective este de natura sa determine o eroare judiciara.
Termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in repararea prejudiciului material suferit de persoana vatamata este de 1 an, iar  momentul de la care curge acesta se stabileste de la caz la caz.