coteExiste multiple situații în care, pentru motive de celeritate, creditorii care nu doresc parcurgerea procedurii litigioase oferite de un proces civil, să contracteze serviciile firmelor de recuperări creanțe. De regulă, contractarea serviciului oferit pentru depunerea diligențelor de recuperări creanțe se face în forma unui contract de mandat. Mandatarul, în calitate de firmă de recuperări creanțe, societate comercială, se obligă să reprezinte interesele creditorului, mandant, pentru recuperarea creanțelor restante care nu se execută benevol.

   Ca atare, regimul juridic al unui asemenea contract este Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Prin contractul de mandat, de regulă, onorariul avansat este prevăzut sub forma unei taxe de administrare care se achită anticipat de către mandant, și care nu se restituie indiferent de rezultatul recuperării creanțelor. Pe cale de consecință, forma în care se încheie contractul de mandat de către firma de recuperări creanțe nu permite recuperarea onorariului avansat de către mandant pentru serviciul de recuperare de la debitor. Obiectul contractului de mandat se mărginește la recuperarea debitului scadent, fără a fi prevăzute dispoziții contractuale pentru recuperarea remunerației achite mandatarului.

   Ulterior, în măsura în care mandantul nu poate să-și recupereze onorariul avansat firmei de recuperări creanțe prin acest contract, nu poate să-l recupereze nici pe cale separată. Raționamentul juridic care conduce la o asemenea soluție este următorul: restanțierul, debitorul, nu este parte contractuală în contractul de mandat (aceasta din urmă se încheie între creditor și firma de recuperări creanțe), neavând calitatea de parte, nu poate fi ținut de obligațiile asumate prin acel contract. Totodată, suma respectivă de bani nu poate fi recuperată nici ca o cheltuială de judecată, chiar dacă firma de recuperări depune diligențe în acest sens prin contractarea serviciilor unui avocat.  Dispozițiile art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată[M. Of. 545/2012], cu modificările şi completările ulterioare, prevăd foarte clar cheltuielile de judecată care pot fi solicitate, în cadrul unui proces civil. Astfel, taxa de administrare nu poate fi subsumată onorariului avocațial, firma de recuperări creanțe este o societate comercială și nu un avocat. Temeiul legal al respectivului contract de mandat este Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, și nu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Ca atare regimul juridic nu este cel al unui contract de asistență juridică, ci regimul comun, al contractelor de mandat. În plus, taxa de administrare este avansată într-o etapă antejudiciară, nefiind vorba de un cadru procesual.

     Pentru a preciza acest mecanism de funcționare este util a ilustra un exemplu. O asociație de proprietari poate contracta serviciile unei firme de recuperări creanțe pentru a recupera debitele restante de la proprietarii care nu și-au achitat cotele de întreținere în baza unui contract de mandat. Aceasta din urmă poate prevedea avansarea taxei de administrare anticipat de către mandant, indiferent de rezultatul recuperării creanțelor. Ulterior onorariul avansat nu poate fi solicitat de la restanțier pentru că acesta nu a fost parte în contract. Conform art. 1280 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil – „Contractul produce efecte numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel. „