Timbrul de mediu reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013 contravine legislației europene (art. 110 T.FU.E) în ceea ce privește autoturisimele de ocazie achiziționate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulație în România și, pe cale de consecință, acțiunile intentate pentru recuperarea taxei respective au șanse ridicate a fi câștigate în instanțele de judecată din țara noastră.

Toate persoanele care au achitat timbrul de mediu se pot îndrepta împotriva statului român prin promovarea unei acțiuni în fața instanțelor de judecată prin care să solicite restituirea sumei achitate cu titlu de timbru de mediu. Practic, proprietarii trebuie să dea în judecată Administrația Finanțelor Publice unde au achitat suma. Banii se vor restitui integral, și nu în tranșe, pentru că ordonanța guvernamentală care stipulează că statul trebuie să înapoieze sumele în rate nu se referă și la timbrul de mediu.

Documentele necesare pentru a solicita recuperarea banilor din timbru sunt:

  • cartea de identitate a mașinii în copie, cu prezentarea originalului in instanță pentru conformitate,
  • contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului,
  • decizia de impunere a plății timbrului de mediu eliberată de Administrația Financiară competentă
  • dovada plății timbrului de mediu.

În cazul în care cei care au achitat timbrul de mediu nu mai dețin o copie de pe chitanța fiscală, trebuie să se adreseze organului fiscal la care au platit taxa, care le va elibera o copie de pe documentul de plată.

Pentru autovehiculele achiziționate în sistem leasing, se recomandă încheierea unei convenții de cesiune de creanță litigioasă, deoarece contribuabilul care a achitat taxa este locatorul, nu utilizatorul. Este suficientă și o procură din partea societății de leasing prin care aceasta mandatează utilizatorul să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea timbrului de mediu.

Din punctul de vedere al costurilor, cei care vor să conteste în instanță taxa de mediu trebuie să achite o taxă de timbru de 4 lei și un timbru judiciar de 0,15 lei. La aceasta sumă se adaugă și onorariul avocatului, pentru cei care aleg să fie asistați de un profesionist pe tot parcursul procedurii.

Cererile de restituire depuse de contribuabil se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar decizia de soluționare a cererii se comunică contribuabilului în termen de 10 zile de la emitere.

Termenul de 45 de zile se poate prelungi cu încă 60 de zile, dacă ANAF consideră necesară obținerea unor probe suplimentare, conform termenului de rezolvare a solicitărilor contribuabilului prevăzut în Codul de procedura fiscală.

Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termenul legal, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare. Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluționată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, se poate face plângere la instanţa judecătorească.

Procesul poate dura între 6 luni şi un an şi se va finaliza cu recuperarea timbrului de mediu, plătit autorităţilor plus dobânda legală sau fiscală, cu mențiunea că dobânda fiscală este mai mare decât cea legală, întrucât are în vedere suma de bani pe care o încasează statul atunci când adaugă dobânzi.