model-plangere-proces-verbal-contraventie-politie-200x200     Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

   Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare. Sanctiunile contraventionale principale sunt:

a)avertismentul;

b)amenda contraventionala;

c)prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

   Sanctiunile contraventionale complementare sunt:

a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;

b)suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;

c)inchiderea unitatii;

d)blocarea contului bancar;

e)suspendarea activitatii agentului economic;

f)retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;

g)desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala.

Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. Printre cauzele de ineficacitate ale titlului constatator al contraventiei se numără:

  • aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data savârșirii faptei.
  • executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sanctiunii.

Printre cauzele de nulitate se numără lipsa mențiunilor privind:

-numele, prenumele si calitatea agentului constatator;

-numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia;

-fapta săvârsită;

-data comiterii acesteia ;

-semnătura agentului constatator.

    Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres. Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

     Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).

    Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plata electronica in cadrul Ghiseului virtual de plati, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. In acest caz:

a)achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al platitorului sau a dovezii de plata emise de Ghiseul virtual de plati, aceasta specificand data si ora efectuarii platii;

b)se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plata emisa de Ghiseul virtual de plati catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

   Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

   Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

   In cazul in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in procesul-verbal de constatare a contraventiei.