Reguli de impozitare- LEGEA 165/2013

In actul normativ publicat recent se arata ca acordarea punctelor stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau al mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia, precum si realizarea creantelor asupra statului roman de catre persoanele fizice respective prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar nu genereaza venituri impozabile.

Pe de alta parte, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de contribuabilii persoane fizice, persoane juridice si orice alte entitati, altele decat fosti proprietari, mostenitori legali sau testamentari ai acestora, din realizarea creantelor asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar, sunt venituri impozabile.

Creante realizate prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile

“In cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile”, se precizeaza in document.

Conform actului normativ citat, baza impozabila reprezinta diferenta dintre valoarea punctelor acordate si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei, baza impozabila este valoarea punctelor acordate.

Contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pentru venitul realizat la organul fiscal competent si de a achita impozitul in termen de 15 zile de la data eliberarii procesului verbal de adjudecare.

Creante realizate prin valorificarea punctelor in numerar

De asemenea, in cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor in numerar, in conditiile prezentei legi, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile.

Baza impozabila reprezinta diferenta dintre suma incasata si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei, baza impozabila reprezinta suma incasata.

Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri si reprezinta impozit final. Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat in termen de 3 zile lucratoare de la data retinerii.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts