Potrivit Noului Cod Penal, exista posibilitatea renuntarii la aplicarea pedepsei. 

Potrivit art. 80 alin. 1 Noul Cod Penal, instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

Infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, modul si scopul urmarit

In raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

Conform alin.2 al art. 80, nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca:

Infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit a si lit b (faptele nu mai sunt prevazute de legea penala, infractiunile amnistiate) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare

Fata de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat

Infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor

Pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 5 ani

In caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru fiecare infractiune concurenta sunt indeplinite conditiile prevazute in alin 1 si alin 2.

Potrivit art. 81 Noul cod penal, atunci cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplica infractorului un avertisment. Acesta consta in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni. In caz de concurs de infractiuni se aplica un singur avertisment. 

Conform art. 82, persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitate ce ar putea decurge din infractiunea savarsita. Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in totalitate. Daca in termen de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei se descopera ca persoana fata de care s-a luat aceasta masura savarsise anterior ramanerii definitive a hotararii o alta infractiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsa chiar dupa expirarea acestui termen, renuntarea la aplicarea pedepsei se anuleaza si se stabileste pedeapsa pentru infractiunea are a atras initial renuntarea la aplicarea pedepsei, aplicandu-se apoi, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.