Conform art. 21 alin. 2 din Legea 554/2004, „constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de codul de procedura civilă, pronunţarea hotărârilor definitive şi irevocabile prin încălcarea dreptului comunitar”.

Aşadar, cazul de revizuire prevăzut de art. 21 alin. 2 din Legea 554/2004 a fost conceput ca ultim remediu intern menit să asigure preeminenţa drepturilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

Înmatricularea autoturismului fără plata timbrului de mediu. Problema compatibilității OUG nr. 9/2013 cu dispozițiile art. 110 TFUE

Acest motiv de revizuire îşi găseşte aplicarea, ca regulă generală, atunci când după rămânerea definitivă unei hotărâri pronunţate de instanţele naţionale, prin care s-a soluţionat o problemă de drept prin interpretarea greşită a normelor europene, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene adoptă o hotărâre în sens contrar, ca urmare a unei întrebări preliminare a unei alte instanţe din Statul Român.

Tribunalul constată însă că Hotărârea CJUE pronunţată în cauză C-76/14 nu dă o altă interpretare normelor legale privind timbrul de mediu, neconstituind , prin urmare, motiv de revizuire a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauză.

Hotărârea pronunţată de CJUE în cauza C-76/14 priveşte doar taxa instituită de Legea 9/2012, adică taxa pentru emisii poluante.

În schimb, în cauza de faţă, sentinţa a cărei revizuire se solicită priveşte taxa instituită de OUG 9/2013, adică timbru de mediu. Ca urmare, cele statuate prin Hotărârea CJUE menţionată nu pot fi aplicate, prin asemănare, şi timbrului de mediu. (Tribunalul Galați, Sentinţa Civilă nr. 47/22.01.2016 )