Acest mijloc procedural foloseste la prevenirea formularii unor recursuri in interesul legii iar efectele sale juridice se vor produce si asupra solutiei care se va pronunta in cauza in care a fost formulata sesizarea ce reprezinta o masura impotriva practicii neunitare. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se valida obiectul sesizarii sunt:
a) Să fie formulată în legătură cu o judecată aflată în curs.
b) Judecata indicată la lit. să fie pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a unei curți de apel ori a unui tribunal, iar acestea sa fie învestite cu soluționarea cauzei în ultimă instanță.
c) Lămurirea chestiunii de drept să fie determinantă în ce privește soluționarea pe fond a cauzei în care a fost ridicată.
d) Să fie nouă, asupra ei să nu fi statuat Înalta Curte de Casație și Justiție și să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii.
Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de instanta de judecata , dupa ce au avut loc dezbaterile contradictorii printr-o incheiere nesusceptibila de nicio cale de atac si trebuie sa contina motivele care admit aceasta sesizare, punctual de vedere al completului de judecata si al partilor. Incheierea va suspenda judecarea cauzei pana se va pronunta hotararea prealabila.
Partile au dreptul de a formula cereri de interventie in ceea ce priveste sesizarea care va dezlega problemele de drept. Incheierea va fi publicata pe pagina de Internet a instantei respective. Repartizarea sesizarii va fi asigurata de presedintele instantei supreme sau daca acesta lipseste de vicepresedintii sau persoanele desemnate in acest sens. Dupa ce completul a fost alcatuit, presedintele va numi un judecator raportor care va concepe un raport care se refera la chestiunea de drept supusa judecatii, el nedevind incompatibil la fel ca si judecatorul din fiecare sectie care va fi ales in acest scop.
Raportul trebuie sa contina:
1. opțiunile referitoare la dezlegarea chestiunii de drept și argumentele în fundamentarea fiecăreia dintre acestea;
2. jurisprudența relevantă a Curții Constituționale;
3. jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului;
4. jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
5. doctrina în materie;
6. atunci când se impune, opiniile exprimate de către specialiștii consultați.
De asemenea, raportul va trebui comunicat partilor care in termen de 15 zile de la comunicare pot depune in scris prin avocati sau consilieri juridici punctele de vedere cu privire la chestiunea de drept care va fi supusa judecatii.
Sedinta completului de judecata va fi solicitata de catre presedintele sau cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurare iar sesizarea se va judecata fara citarea partilor in cel mult 3 luni de la investirii. Solutia va fi data cu cel putin 2/3 din numarul total al voturilor membrilor completului.
Completul va intocmi o decizie in ceea ce priveste chestiunea de drept pentru care a fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ea va avea ca efecte pentru instanta care a solicitat dezlegarea (de la pronuntare) si pentru celelalte instante judecatoresti (de la data publicarii in Monitorul Oficial). Decizia nu-si va mai produce efecte in cazul in care se modifica, abroga, sau se constata neconstitutionalitatea ce avea ca obiect dispozitia legala interpretata.