Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in sedinta de luni 15 februarie 2016, doua recursuri in interesul legii. Completul competent sa judece recursul in interesul legii in materie penala s-a pronuntat asupra interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art. 86 Cpp. Completul competent sa judece recursul in interesul legii in materie civila a examinat un recurs in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava vizand interpretarea si aplicarea unor dispozitii din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, din Codul de procedura civila si din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Decizia nr. 1/15.02.2016, in dosarul nr. 23/2015:

“Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 86 din Codul de procedura penala, stabileste ca:

In cazul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabila civilmente si are obligatia de a repara singura prejudiciul cauzat prin infractiune, in limitele stabilite in contractul de asigurare si prin dispozitiile legale privind asigurarea obligatorie de raspundere civila.

Obligatorie, conform dispozitiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedura penala.

Pronuntata in sedinta publica de la 15 februarie 2016″.

Decizia nr. 2/15.02.2016, in dosarul nr. 24/2015:

“Admite recursul in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile privind reconstituirea vechimii in munca, anterioare intrarii in vigoare a Codului de procedura civila actual/ acelasi text de lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru actiunile in reconstituirea vechimii in munca, introduse de la momentul intrarii in vigoare a actualului Cod de procedura civila si in continuare; art. lll din Codul de procedura civila din 1865 pentru actiunile privind constatarea incadrarii activitatii desfasurate in grupele I si a II-a de munca introduse sub imperiul acestei reglementari/ art. 35 cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru acelasi tip de actiuni, formulate dupa intrarea in vigoare a codului actual, in toate ipotezele, atunci cand angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, in situatia in care nu exista documente primare.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfasurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni in realizare – obligatie de a face – avand ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/ incadrarii in grupele superioare de munca.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (l) din Codul de procedura civila din 1865/ art. 32 alin. (l) lit. a) si art. 56 alin. (l) din Codul de procedura civila, respectiv a art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, /art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, angajatorul desfiintat in urma procedurilor de insolventa, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta in judecata, neavand capacitate procesuala de folosinta, iar fostul lichidator, chemat in judecata in nume propriu, nu are calitate procesuala pasiva.

Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 15 februarie 2016″.

Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziilor, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.