Potrivit noului cod de procedura penala, calitatea de „invinuit” din vechea reglementare a fost inlocuita cu cea de „suspect”

            Suspectul reprezinta acea persoana, fizica sau juridica, cu privire la care, din datele si probele existente in cauza rezulta banuiala rezonabila  ca aceasta ar fi savarsit o fapta prevazuta de legea penala.

 

            Drepturile suspectului sunt practic drepturile inculpatului despre care vorbeste art. 83 din NCPP. Acestea ii sunt aduse la cunostinta suspectului dupa prezentarea calitatii sale de suspect. Prezentarea se face inainte de prima audiere, caz in care persoana este incunostintata despre:

-calitatea de suspect

-incadrarea faptei pentru care este suspectat

-drepturile procesuale

            In vederea demonstrarii indeplinirii acestor obligatii, organele de urmarire penala inheie un proces-verbal ce atesta faptul ca suspectului i s-au prezentat toate aceste aspecte.

 

            Drepturile procesuale ale suspectului sunt urmatoarele:

 

  • dreptul de a nu da nicio declaratie pe parcursul procesului penal si i se va atrage atentia ca daca refuza sa dea declaratii nu va suferi nicio consecinta defavorabila. In situati in care chiar si asa, accepta sa dea declaratii, ele vor putea fi folosite impotriva sa

  • dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat si incadrarea juridica a acesteia

  • dreptul de a avea un avocat ales iar daca nu isi desemneaza unul desi in cazul respectiv asistenta juridica este obligatorie, are dreptul de a primi un avocat din oficiu.

  • dreptul de a propune administrarea de probe in conditiile prevazute de lege, de a ridica exceptii si de a pune concluzii

  • dreptul de a formua orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale si civile a cauzei

  • dreptul de a beneficia in mod gratuit de un interpret atunci cand nu intelege, nu se exprima bine sau nu poate comunica in limba romana

  • dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege

  • dreptul de a fi informat cu privire la  drepturile sale

  • alte drepturi prevazute de lege

 

Obligatiile suspectului sunt urmatoarele:

 

·        de a se prezenta la chemarile organelor judiciare atragadnui-se atentia ca in cazul in care nu-si indeplineste aceasta obligatie cu rea-credinta, se va emite un mandat de aducere pe numele sau iar in cazul sustragerii poate fi arestat preventiv

·        de a comunica in scris in termen de 3 zile orice schimbare a adresei, in caz contrar toate citatiile ori alte acte comunicate la vechea adresa raman valabile si se considera luate la cunostinta.

 

Intr-o propunere recenta de modificare a Constitutiei, s-a dorit introducerea unui nou drept procesual in favoarea suspectului si a inculpatului si anume „utilizarea probelor nelegal obtinute in procesul penal, doar daca acestea sunt in favoarea suspectului sau inculpatului”.

            Curtea constitutionala a apreciat, credem noi, in mod corect necunstitutionalitatea propunerii pentru ca o proba, in favoarea ori defavoarea suspectului ori inculpatului, obtinuta fara respectarea legii ramane una nelegala si trebuie sa atraga excluderea ei. Excluderea probei functioneaza tot in favoarea suspectului ori inculpatului, care ramane nevinovat pana la proba contrara si in orice caz, functioneaza si principiul conform caruia orice dubiu profita suspectului ori inculpatului, ca atare apare ca fiind si complet inutila aceasta propunere. In plus, s-ar da nastere unei practici nepermise de stabilire a unor intelegeri contrare legii prin care procurorii sa faca rost de probe prin orice mijloc pentru a ajuta suspectii ori inculpatii.