Noul Cod Civil reglementează în articolele 1558-1565 mijloacele de apărare a drepturilor creditorilor, fiindcă, nu de puține ori, debitorii sunt cei care încearcă să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor […]

Citeste mai mult ›

Exercitarea cu succes a acţiunii oblice depinde de întrunirea următoarelor condiţii : Creanţa creditorului trebuie să fie certă şi exigibilă ( art.1560 alin.(1) C.civ.). Creanţa este certă atunci când are […]

Citeste mai mult ›