Divulgarea, fără drept, a unor date, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, de către acela căruia i-au fost încredinţate sau de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei […]

Citeste mai mult ›