Reglementare: Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, art. 199 Cod penal- “Violența în familie”. Violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de […]

Citeste mai mult ›

Reglementare: art. 643-661 Cod Procedură civilă. Participanții la executarea silită sunt: părțile, terți garanți, creditorii intervenienți, instanța de executare, executorul judecăroresc, Ministerul public, agenții forței publice, martorii asistenți, experții, interpreții […]

Citeste mai mult ›

Reglementare: art. 541-621 Cod Procedură Civilă. Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat. În cazul acestei jursidicții, părțile litigante și tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii […]

Citeste mai mult ›

Reglementare: art. 522-526 Cod Procedură Civilă. Este o cale de atac la dispoziția părților și procurorului care participă la judecată, în cazul încălcării dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim […]

Citeste mai mult ›

Nulitatea actelor de procedură civilă este o sancțiune importantă în cadrul procesului civil, determinând lipsirea totală sau parțială de efecte a actului de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de […]

Citeste mai mult ›

     Chiar dacă hotărârea de primă instanță este supusă în unele cazuri unei căi de atac, aceasta poate fi pusă în executare provizorie-  de drept sau judecătorească, în măsura în […]

Citeste mai mult ›

    Conflictul de competență constituie un incident procedural important în soluționarea unei cauze civile, ce poate determina amânarea judecății, constituind o excepție dilatorie în procesul civil. Operează în situația în […]

Citeste mai mult ›

Sediul materiei este dat de art. 483-502 NCPC. Recursul reprezinata calea extraordinara de atac, alaturi de contestatia in anulare si revizuire, prin intermediul careia partea interesata sau procurorul pot solicita, […]

Citeste mai mult ›

Rezerva succesorala este partea din patrimoniul lui de cujus la care mostenitorii rezervatari au dreptul in temeiul legii, impotriva vointei defunctului manifestata prin liberalitati facute in timpul vietii sau pt […]

Citeste mai mult ›

Partajul este operatiunea juridica prin care se iese din indiviziune cand se transforma drepturile cotelor-parti abstracte de proprietate din mostenire in drepturi de proprietate individuale catre bunurile care fac parte […]

Citeste mai mult ›

Pagina următoare »