Accesul liber la justitie implică și dreptul de sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului în vederea constatării încălcării unor drepturi garantate de Convenție. Astfel, Curtea poate fi sesizată, printr-o cerere, […]

Citeste mai mult ›

Un element important în activitatea financiară a asociațiilor de proprietari îl reprezintă adoptarea fondurilor speciale și cuantumul sumelor care se află în bugetele acestora, fiind relevantă destinația lor. Astfel, asociațiile […]

Citeste mai mult ›

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, joi 17 decembrie 2015, cu majoritate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 din Codul de procedura civila, constatand ca acestea sunt […]

Citeste mai mult ›

Calea de atac ordinară a apelului are caracter suspensiv. Astfel, o hotărâre de primă instanță care se afllă în termenul de apel sau pentru care s-a exercitat deja apelul nu […]

Citeste mai mult ›

Codul civil prevede în art. 626 că proprietarul poate să consimtă la limitarea dreptului său prin acte juridice, care nu încalcă ordinea publică și bunele moravuri. Clauza de inalienabilitate este […]

Citeste mai mult ›

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că valoarea obiectului pricinii, în raport de care se stabileşte competenţa materială a instanţei poate fi determinată numai în faţa primei instanţe […]

Citeste mai mult ›

Cadrul normativ pentru determinarea taxei judiciare de timbru este stabilit de OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru [M.Of. 392/2013]. Ca dispoziții comune pentru taxele judiciare de timbru se reține […]

Citeste mai mult ›

Este o declarație făcută de bunăvoie de către o persoană, prin care mărturisește că este mama sau tatăl unui anumit copil. Recunoșterea poate opera atât față de copilul minor, cât […]

Citeste mai mult ›

Reglementare: Cod Procedură Civilă art. 527 și următ. Se aplică în cazul cererilor pentru soluționarea cărora este nevoie de intervenția instanței, fără a se urmări stabilirea unui drept potrivnic față […]

Citeste mai mult ›

Pagina următoare »