Este un eveniment viitor si sigur ca se va produce, care afecteaza fie executarea fie stingerea unei obligatii.
Clasificare.
1) Din punct de vedere al efectelor pe care le produce:
a. Suspensiv – indica data la care trebuie îndeplinite obligatiile asumate de parti – adică termenul suspendă executarea obligatiei pana la indeplinirea unui eveniment viitor si sigur
b. Extinctiv – situatie in care el determina data la care obligatia se stinge

2) Din punct de vedere al cunoasterii sau recunoasterii momentului cand se va indeplini termenul:
a. Termen cert – data implinirii sale este cunoscuta din momentul nasterii raportului juridic obligational
b. Incert – data implinirii sale nu e cunoscuta, dar îndeplinirea acestei date este sigura

3) După izvor:
a. Legal – stabilit de lege ( Decretul 167 / 1958 )
b. Conventional – prin conventie
c. Judiciar – fixat de instanta de judecata ( exemplu: termenul de gratie )

4) În functie de persoana care beneficiaza:
a. In favoarea creditorului
b. In favoarea debitorului
c. In favoarea ambelor parti

5) După modul in care a fost precizat în raportul obligational, poate fi:
a. Expres – prevazut direct de parţi
b. Tacit – dedus din natura raportului juridic obligational sau alte împrejurari.
Efectele termenului

a. ale termenului suspensiv – nu afectează existenta obligatiei, ci numai exigibilitatea sa avand in vedere ca obligaţia exista, dar nu este exigibila.
Exemplu: daca debitorul executa plata inainte de termen face o plata valabila si nu poate cere restituirea ei.
De retinut este ca implinirea termenului se numeste scadenta si din acest moment creditorul poate pretinde plata.
b. ale termenului extinctiv – acesta marcheaza momentul stingerii obligatiei prin unul din modurile de stingere cunoscute. Pana la implinirea termenului se produc efectele raportului juridic obligational la implinirea termenului aceste efecte inceteaza.

Efectele specifice termenului de graţie

Este acordat de instanţa de judecată cand obligatia nu este executata de debitor, desi este ajunsa la scadenta. El produce efect suspensiv ca si termenul legal sau conventional, insa acest termen se acorda de instanta numai in favoarea debitorului in considerarea situatiei sale patrimoniale, fără consimtamantul creditorului si chiar fara a se tine seama de stipulatiile contractuale. Efectul sau este ca impiedica executarea silita si nu împiedica compensatia. Acest termen nu se acorda contractului de depozit sau cand au prevazut un pact comision expres, nu se acordă în materie comerciala. Părţile pot renunţa la termen prin acord voluntar, in acest caz produce efecte casi împlinirea lui si obligaţia devine exigibila.