În ultima perioada se tot vorbeşte despre clauzele abuzive pe care creditorii, respectiv băncile, încearcă sa le impună debitorilor pretinzându-le legale, găsind tot felul de argumente care să le justifice deciziile luate, în acelaşi timp profitând de încrederea oarbă pe care publicul o are faţă de ei.

Potrivit legii, prin clauză abuzivă se întelege orice clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul, care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligtaţiile părţilor. Natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de natura produselor sau serviciilor care fac obiectul contractului la momentul semnării acestuia, toţi factorii care au determinat încheierea contractului şi alte clauze ale contractului sau a altor contracte de care acesta depinde.

Pentru a evita aceste probleme cauzate de prevederile abuzive impuse de comercianţi trebuie să acordam o atenţie însemnată  oricărui detaliu din convenţia care urmează a fi semnată, în acelaşi timp trebuie sa fim atenţi şi la fiecare schimbare care intervine pe viitor deoarece portivit legii, comerciantului îi este interzis sa modifice unilateral clauzele contractului, fără un motiv întemeiat precizat deja în contract. Suntem în situaţia unor clauze abuzive şi în momentul în care suntem obligaţi să ne supunem unor condiţii contractuale despre care nu am avut posibilitatea reală să luăm la cunoştinţă la data semnării contractului, sau daca suntem obligaţi sa ne îndeplinim obligaţiile chiar şi atunci cand profesionistul nu şi le îndeplineşte pe ale sale.

Vorbim automat de clauze abuzive şi atunci cand profesionistul beneficiază de nenumarate privilegii cum ar fi dreptul profesionistului să modifice fără acordul consumatorului clauze ce privesc caracteristicile produselor sau serviciilor frunizate, termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu, dreptul profesionistului de a interpreta exclusiv clauzele contractuale, întâlnim o clauză abuzivă şi atunci când profesionistul nu este obligat să plătească despăgubiri în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

Una dintre cele mai des întâlnite clauze abuzive adoptată de catre bănci este aceea când consumatorul, respectiv debitorul, este obligat la plata unor sume semnificativ şi disproporţionant de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, în comparaţie cu pagubele suferite de profesionist, din acest motiv trebuie acordată o atenţie deosebită secţiunilor din contract cu privire la dobânzi, comisioane de aranjament, comisioane de risc, comisioane de rambursare în avans, comisioane de administrare garanţii, costuri suplimentare, urmărind dacă acestea sunt sau nu în conformitate cu legea în vigoare. În momentul în care i se exclude consumatorului dreptul de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, impunându-i special rezolvarea problemelor prin arbitraj, sau când consumatorului nu i se acordă dreptul de a anula contractul chiar dacă preţul final este mai mare în raport cu preţul convenit la încheierea contractului, sau daca  dreptul de a anula unilateral contractul i se acordă doar profesionistului ne aflam cu siguranţă în sfera clauzelor abuzive.  În aceiaşi situaţie ne aflam şi în momentul în care este permisă în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care consumatorul dispune, sau solicitarea unor probe care ,potrivit legii, fac obiectul unei alte parţi din contract.

Aceste situaţii neplacute şi în acelaşi timp constisitoare, pot fi ocolite dacă avem un îndrumător cunoscător al legii, jurist, avocat, pentru a ne îndruma cu privire la alegerea cea mai avantajoasă pentru noi în momentul în care decidem sa încheiem un contract. 

Există situaţii în care clauzele abuzive apar şi după încheierea contractului, de accea trebuie să urmărim cu atenţie unde se duc de fapt banii noştri, şi în cazul constatării unei abateri de la lege să luăm măsurile corespunzătoare pentru a împiedica efectul, deoarece pasivitatea poate fi mult mai costisitoare decat vă puteţi imagina, iar valorile care par a fi pierdute pot fi recuperate cu siguranţă prin nişte proceduri legale.  Dacă constataţi faptul că, contractul semnat de dumneavoastră se afla în sfera clauzelor abuzive nu ezitaţi în a lua legătura cu un avocat.