Dupa ce s-a admis proba cu inscrisuri instanta va verifica in fapt validitatea lor din punct de vedere probatoriu printr-o expertiza de specialitate.
Prima modalitate de verificare e cea in scripta si este aplicabila numai inscrisurilor sub semnatura privata. Recunoasterea inscrisului consta in acceptarea lui si va face dovada pana la proba contrarie. Contestarea inscrisului presupune o manifestare neechivoca din partea celui care se opune si poate privi inscrisul in intregimea lui sau gradual pe anumite parti. O formula echivoca de contestare e cea primita de la mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia care se presupune ca detine inscrisul si trebuie sa provina de la partea din proces si numai daca i se opune ca priba. Ea se face cel mai tarziu la primul termen dupa depunerea inscrisului, sanctiunea fiind decaderea din dreptul de a o formula.
Daca legea trece la verificarea de scriptae pe cale incidentala automat va accepta si verificarea specifica administrarii dovezilor si pe cale principala.Instanta poate refuza verificarea de scriptae pe motiv ca aproba veridicitatea lor numai in situatii exprese prevazute de lege:
1. cand inscrisul a fost verificat anterior asupra acelorasi aspecte
2. pentru argumente de ordin procedural
Metodele de verificare de scripte sunt:
a. compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri necontestate
b. expertiza
c. orice alt mijloc aprobat de lege
Daca se refuza scrierea sau semnatura se poate considera ca este o prezumtie simpla de recunoastere a scrierii sau semnaturii. Aceste metode nu au caracter exclusiv iar instanta se va pronunta asupra lor printr-o incheiere interlocutorie. In caz ca instanta nu se va convinge dupa verificare poate efectua o expertiza grafoscopica fiind depuse inscrisuri de comparatie care vor fi semnate de presedinte grefier si parti. In cazul in care partea care a cerut verificarea a fost de rea-credinta va risca sa fie supusa la plata unei amenzi.
O alta metoda de verificare este procedura falsului, inscrierea in fals fiind inadmisibila. In procesul civil inscrierea in fals este privita numai in sens material adica tot ce insumeaza modificari, stersaturi sau adaugiri asupra semnaturii originale.
Inscrierea in fals admite in mod prealabil declaratia partii a carui act se opune asupra neveridicitatii scrierii sau semnaturii actului folosit ca proba in dosar. Poate fi facuta si de reprezentantul procesual al partii pana la primul termen dupa ce inscrisul a fost incuviintat ca proba in dosar, iar depasirea limitei este sanctionata cu decaderea.
Momentele procedurii sunt:
1. declaratia de inscriere in fals care va trebui motivata.
2. instiintarea partii urmata de obligativitatea de prezentare a inscrisului in original.
3. daca partile sunt prezente instanta va trece la ascultarea lor. Regula este ca ele sa se prezinte personal, reprezentarea fiind admisa numai in anumite cazuri vadit justificate, printr-o procura speciala. Anuntarea lor atunci cand nu sunt de fata se face printr-o citatie
Dupa ce a fost depus la instanta inscrisul considerat fals instanta sau presedintele completulyu va constata prin proces-verbal starea materia a acestuia iar apoi se va semna spre neschimbare de de grefier si parti iar actul se va depune inapoi la grefa. Daca partile nu vor sau sunt in imposibilitate de as semna se va preciza acest lucru in procesul-verbal.
In momentul declararii inscrisului ca fals presedintele completului intreaba partea care a intocmit inscrisul daca se foloseste de el. Daca nu se prezinta, nu vrea sa raspunda sau declara ca nu mai e necesar sa se foloseasca de el, va fi inlaturat din proces. Aceste lucruri sunt considerate renuntari tacite raportandu-ne la calitatea lor de prezumtii legale.
In cazul in care instanta demonstreaza faptul ca partea vrea sa se foloseasca de inscris, declararea in fals nu a fost retrasa si daca este identificat autorul lui sau complicetele, se va sesiza parchetul competent pentru cercetarea falsului consemnandu-se intr-un proces-verbal.
Instanta poate suspenda procesul daca in urma indicarii motivarii de declaratie a inscrierii in fals sau cu ocazia ascultarii denuntatorului falsului, fiind vorba de o suspendare facultativa. Daca instanta ramane in pronuntare, nu suspenda procesul, inscrisul va fi evaluat cu toate probele cauzei. Daca actul este declarat fals hotararea pronuntata de instanta poate fi revizuita iar daca inainte de pronuntarea hotararii de catre instanta inscrisul a fost declarat fals, el nu va mai putea fi folosit in proces.
Procurorul are obligatia de a sesiza instanta civila pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris in cazul in care actiunea penala nu mai poate fi pusa in miscare sau ea nu mai poate continua.